Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου (Wi-Fi)

Δημιουργήστε μια σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi χρησιμοποιώντας τη λειτουργία tethering στο τηλέφωνό σας και αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες online υπηρεσίες στο αυτοκίνητο.
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία tethering και ότι η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η λειτουργία είναι γνωστή ως "tethering" στο iPhone και ως "προσωπικό hotspot" στα τηλέφωνα Android. Στο iPhone, η σελίδα του μενού "tethering" πρέπει να παραμείνει ανοικτή μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση στο διαδίκτυο.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.
Συνεχίστε στο ΕπικοινωνίαWi-Fi.
Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο για το Wi-Fi.
Αν έχει χρησιμοποιηθεί άλλη πηγή σύνδεσης, επιβεβαιώστε την επιλογή για να αλλάξει η σύνδεση.
Αγγίξτε με το δάκτυλο στο όνομα του δικτύου που πρόκειται να συνδεθεί.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.
Το αυτοκίνητο συνδέεται στο δίκτυο.

Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα τηλέφωνα απενεργοποιούν τη λειτουργία tethering όταν αποσυνδεθούν από το αυτοκίνητο, π.χ. όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο και μέχρι την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία tethering στο τηλέφωνο την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε.

Όταν ένα τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, αποθηκεύεται για μελλοντική χρήση. Για να εμφανιστεί μια λίστα με τα αποθηκευμένα δίκτυα ή για να διαγράψετε χειροκίνητα τα αποθηκευμένα δίκτυα, μεταβείτε στο ΡυθμίσειςΕπικοινωνίαWi-FiΑποθηκευμένα δίκτυα.

 Σημείωση

Ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και δικτύου πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία tethering (διαμοιρασμός της σύνδεσης στο διαδίκτυο) και η συνδρομή πρέπει να περιλαμβάνει πρόγραμμα δεδομένων.
P5–1507–WiFi logo small

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές ασφαλείας για τη σύνδεση Wi-Fi περιγράφονται σε ξεχωριστή ενότητα.

Βοήθησε αυτό;