Βαθμός υποβοήθησης διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τον δρόμο

Η λειτουργία, όταν ενεργοποιείται, μπορεί να παρέμβει με δύο τρόπους:
  • Μόνο υποβοήθηση διεύθυνσης
  • Υποβοήθηση διεύθυνσης με παρέμβαση πέδησης

Μόνο υποβοήθηση διεύθυνσης

P5-1617-s+v90 LKA Avåkningsskydd-1
Παρέμβαση με υποβοήθηση διεύθυνσης.

Υποβοήθηση διεύθυνσης με παρέμβαση πέδησης

P5-1617-s+v90 LKA Avåkningsskydd-2
Παρέμβαση με υποβοήθηση διεύθυνσης και πέδηση.

Η παρέμβαση πέδησης βοηθά σε περιπτώσεις όπου μόνο η υποβοήθηση διεύθυνσης δεν επαρκεί. Η δύναμη πέδησης προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την εκτροπή εκτός δρόμου τη συγκεκριμένη στιγμή.

Βοήθησε αυτό;