Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων και υγρό ψεκαστήρων

Σε συνδυασμό με το υγρό ψεκαστήρων, οι υαλοκαθαριστήρες χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την ορατότητα καθώς και τη δέσμη των προβολέων.

Με τον ψεκασμό πλυστικού υγρού απευθείας από τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων και τη θέρμανση* των μάκτρων υαλοκαθαριστήρων επιτυγχάνεται καλύτερη ορατότητα.

Οι πληροφορίες που δηλώνουν ότι χρειάζεται να συμπληρώσετε υγρό ψεκαστήρων εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού, όταν απομένει περίπου 1 λίτρο (1 qt) υγρού ψεκαστήρων.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;