Άνοιγμα ρύθμισης ειδικού περιεχομένου στην κεντρική οθόνη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση ειδικού περιεχομένου για τις περισσότερες από τις βασικές εφαρμογές του αυτοκινήτου έτσι, ώστε να μπορείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις απευθείας στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
P5-17w46-Navigation settings pane-Contextueal higlighted
Πάνω προβολή με κουμπί για ρύθμιση ειδικού περιεχομένου.

Η ρύθμιση ειδικού περιεχομένου είναι μια συντόμευση για την πρόσβαση σε μια ειδική ρύθμιση που αφορά στην ενεργή λειτουργία που εμφανίζεται στην οθόνη. Οι εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο αυτοκίνητο από την αρχή, π.χ. Ραδιόφωνο FM και USB υπάγονται στο Sensus και αποτελούν μέρος των ενσωματωμένων λειτουργιών του αυτοκινήτου. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αυτές τις εφαρμογές απευθείας μέσω της ρύθμισης ειδικού περιεχομένου στην επάνω προβολή.

Όταν είναι διαθέσιμη η ρύθμιση ειδικού περιεχομένου:

Σύρετε την επάνω προβολή προς τα κάτω, όταν η εφαρμογή βρίσκεται στην ανεπτυγμένη λειτουργία, π.χ. Πλοήγηση.
Πατήστε το κουμπί Πλοήγηση Ρυθμίσεις.
Ανοίγει μια σελίδα με ρυθμίσεις πλοήγησης.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως θέλετε και επιβεβαιώστε τις επιλογές.

Πατήστε Κλείσιμο ή το φυσικό κουμπί αρχικής προβολής κάτω από την κεντρική οθόνη, για να κλείσει η προβολή ρύθμισης.

Οι περισσότερες από τις βασικές εφαρμογές του αυτοκινήτου διαθέτουν αυτή την επιλογή ρύθμισης, αλλά όχι όλες.

Εφαρμογές τρίτων

Οι εφαρμογές τρίτων δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα του αυτοκινήτου από την αρχή, αλλά μπορείτε να τις κατεβάσετε (download) π.χ. Volvo ID. Εδώ οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται πάντοτε σε περιβάλλον εφαρμογής και όχι από την πάνω προβολή.

Βοήθησε αυτό;