Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου

Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα διαθέτουν φίλτρα σωματιδίων για πιο αποτελεσματικό έλεγχο εκπομπών καυσαερίων.

Τα σωματίδια στα καυσαέρια συλλέγονται στο φίλτρο σωματιδίων κατά την πορεία του αυτοκινήτου. Όταν αυτές οι προϋποθέσεις πληρούνται, αρχίζει η "ανανέωση" του φίλτρου για να καούν τα σωματίδια και να αδειάσει το φίλτρο. Για να αρχίσει η "ανανέωση", ο κινητήρας πρέπει να έχει φθάσει σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας. Η 'ανανέωση' του φίλτρου σωματιδίων πραγματοποιείται αυτόματα και συνήθως διαρκεί 10-20 λεπτά.

 Σημείωση

Στη διάρκεια της 'ανανέωσης' μπορεί να προκύψουν τα εξής:

  • μπορεί να παρατηρήσετε προσωρινά μια μικρή μείωση στην ισχύ του κινητήρα
  • η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να αυξηθεί προσωρινά
  • μπορεί να παρατηρήσετε οσμή καμένου.

Χρησιμοποιείτε το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση* όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε ο κινητήρας να φθάσει γρηγορότερα στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του.

 Σημαντικό

Εάν το φίλτρο είναι εντελώς γεμάτο με σωματίδια, ο κινητήρας μπορεί να τίθεται δύσκολα σε λειτουργία και το φίλτρο δεν λειτουργεί. Μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε το φίλτρο.

Όταν διανύετε κοντινές αποστάσεις με χαμηλή ταχύτητα με πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο

Η ικανότητα του συστήματος ελέγχου εκπομπών καυσαερίων πετρελαίου επηρεάζεται από τον τρόπο που οδηγείτε το αυτοκίνητο. Είναι σημαντικό να διανύετε διάφορες αποστάσεις με διαφορετικές ταχύτητες για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση.

Η οδήγηση σε μικρές αποστάσεις με χαμηλή ταχύτητα (ή σε χαμηλές θερμοκρασίες) συχνά, κατά τις οποίες ο κινητήρας δεν ανέρχεται στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα τα οποία τελικά μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και να ενεργοποιήσουν ένα μήνυμα προειδοποίησης. Αν το όχημα οδηγείται κυρίως σε κίνηση στην πόλη, είναι σημαντικό να οδηγείτε τακτικά σε υψηλότερες ταχύτητες για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η "ανανέωση" του συστήματος ελέγχου εκπομπών καυσαερίων πετρελαίου.

  • Το αυτοκίνητο πρέπει να οδηγηθεί σε αυτοκινητοδρόμους με ταχύτητα πάνω από 60 km/h (38 mph) τουλάχιστον επί 20 λεπτά ανάμεσα σε κάθε ανεφοδιασμό.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;