Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (Electronic Stability Control -ESC).

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα.

ΛυχνίαΜήνυμαΕρμηνεία
P5-1507 Symbol ESC
Σταθερά αναμμένη επί 2 δευτερόλεπτα περίπου.Διενεργείται έλεγχος του συστήματος κατά την εκκίνηση του κινητήρα.
P5-1507 Symbol ESC
Η λυχνία αναβοσβήνει.Το ESC ενεργοποιείται.
P5-1507 Symbol ESC sport
Η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη.

Το πρόγραμμα Sport είναι επιλεγμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα ESC δεν απενεργοποιείται σε αυτό το πρόγραμμα λειτουργίας — υποβαθμίζεται μερικώς.

P5-1507 Symbol ESC

ESC

Προσωρινά απενεργοπ.

Η λειτουργία του συστήματος ESC έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω υπερθέρμανσης των φρένων - η λειτουργία επανενεργοποιείται αυτόματα όταν τα φρένα κρυώσουν.

Δείτε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P5-1507 Symbol ESC

ESC

Απαιτείται σέρβις

Το ESC είναι απενεργοποιημένο.
  • Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές μέρος, σβήστε τον κινητήρα και θέστε τον ξανά σε λειτουργία.
  • Επισκεφτείτε ένα συνεργείο εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Μπορείτε να διαγράψετε το μήνυμα κειμένου πατώντας στιγμιαία το κουμπί P5–1507–Symbol-OK button που βρίσκεται στο κέντρο στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Αν το μήνυμα παραμείνει: Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.