Χειρισμός και αλλαγή (πολυ)μέσων

Μπορείτε να χειρίζεστε την αναπαραγωγή των (πολυ)μέσων με φωνητικό χειρισμό, από τα χειριστήρια στο τιμόνι ή από την κεντρική οθόνη.
P5–1507–Voice control symbol

Μπορείτε να χειριστείτε τη μονάδα αναπαραγωγής (πολυ)μέσων μέσω φωνητικής αναγνώρισης, από τα χειριστήρια στο τιμόνι ή από την κεντρική οθόνη.

P5-1717-Media player

Ένταση - γυρίστε το κουμπί κάτω από την κεντρική οθόνη ή πατήστε P5-1617-Right steering wheel switch-UpP5-1617-Right steering wheel switch-Down στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

Αναπαραγωγή/Παύση - πατήστε στην εικόνα που αντιστοιχεί στο τραγούδι που ακούγεται, το φυσικό κουμπί κάτω από την κεντρική οθόνη ή το P5–1507–Symbol-OK button στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Αλλαγή μουσικού κομματιού/τραγουδιού - πατήστε στο μουσικό κομμάτι που θέλετε στην κεντρική οθόνη, πατήστε στο P5-1717-Rewind symbol ή στο P5-1717-Fast forward symbol κάτω από την κεντρική οθόνη ή στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά/μετακίνηση - πατήστε στον άξονα χρόνου στην κεντρική οθόνη και σύρετε προς το πλάι ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί P5-1717-Rewind symbol ή P5-1717-Fast forward symbol κάτω από την κεντρική οθόνη ή στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Αλλαγή (πολυ)μέσων - επιλέξτε από τις προηγούμενες πηγές στην εφαρμογή, στην προβολή εφαρμογών, πατήστε στην εφαρμογή που θέλετε ή επιλέξτε χρησιμοποιώντας τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού μέσω του μενού εφαρμογών P5–1507–Symbol-App menu button.

P5-1717-Mediaplayer-Library button

Βιβλιοθήκη - πατήστε στο κουμπί για αναπαραγωγή από τη βιβλιοθήκη.

P5-1717-Mediaplayer-Shuffle button

Τυχαία σειρά - πατήστε στο κουμπί για να αναδιευθετηθούν τα μουσικά κομμάτια στη σειρά αναπαραγωγής.

P5-1717-Mediaplayer-Similar button

Παρόμ - πατήστε στο κουμπί για να χρησιμοποιήσετε το Gracenote και να αναζητήσετε παρόμοια μουσική στη συσκευή USB και να δημιουργηθεί μια σχετική λίστα αναπαραγωγής. Η λίστα αναπαραγωγής μπορεί να περιέχει έως 50 τραγούδια.

P5-1717-Mediaplayer-Switch button

Αλλαγή συσκευής - πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των συσκευών USB όταν υπάρχουν αρκετές συνδεδεμένες συσκευές.