Απενεργοποίηση και αλλαγή της έντασης ήχου του συστήματος στην κεντρική οθόνη

Από την κεντρική οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου του συστήματος ή να σιγήσετε εντελώς τον ήχο.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε ΉχοςΈνταση ήχου συστήματος.
Στην επιλογή Ήχοι αφής, σύρετε τον διακόπτη για να αλλάξετε την ένταση/απενεργοποιήσετε τους ήχους αφής του πληκτρολογίου. Σύρετε το χειριστήριο στην επιθυμητή ένταση ήχου.

Βοήθησε αυτό;