Προσδιορισμός ενός προορισμού με τα πιο Πρόσφατα/Αγαπημένα/Βιβλιοθήκη

Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* - ένας από αυτούς είναι η επιλογή από μια λίστα.

Όταν εμφανίζεται ο χάρτης, αναπτύξτε το πεδίο εργαλείων χρησιμοποιώντας το κάτω βέλος στην αριστερή πλευρά και πατήστε Προορ..

P5-1717-Navi-Set destination symbol
Η εικόνα του χάρτη αλλάζει σε αναζήτηση ελεύθερου κειμένου.

Στη συνέχεια επιλέξτε μία από τις παρακάτω λίστες, στο επάνω μέρος της οθόνης:

  • Πρόσφατα
  • Αγαπημένα
  • Βιβλιοθήκη

Όταν μια εναλλακτική σε μια λίστα επισημανθεί, μπορείτε να την προσθέσετε ως προορισμό είτε με το κουμπί Έναρξη πλοήγησης είτε με το κουμπί Πρσθ ως ενδ προορ.

Τελευταία

Οι προηγούμενες αναζητήσεις παρατίθενται σε λίστα εδώ. Κύλιση και επιλογή.

Διατίθεται επίσης και ως επιλογή μενού στην οθόνη του οδηγού και μπορείτε να τη δείτε χρησιμοποιώντας τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα χρησιμοποιώντας την επιλογή Επεξεργασία.

Αγαπημένα

Οι θέσεις που έχουν μαρκαριστεί ως αγαπημένες από το Βιβλιοθήκη παρατίθενται σε λίστα εδώ. Κύλιση και επιλογή.

Αν μια θέση διαγραφεί από το Αγαπημένα, παραμένει στο Βιβλιοθήκη, αλλά επισημαίνεται με έναν σκούρο αστερίσκο. Για την προσθήκη μιας θέσης στο Αγαπημένα, μεταβείτε στο Βιβλιοθήκη και επιλέξτε ξανά τον αστερίσκο της σχετικής θέσης.

Έναν προορισμό που τον χρησιμοποιείτε συχνά μπορείτε να τον προγραμματίσετε και να τον χρησιμοποιείτε με την επιλογή Ορισμός διεύθυνσης κατοικίας. Ο προορισμός Σπίτι που έχει καταχωρηθεί είναι επίσης διαθέσιμος ως επιλογή μενού στην οθόνη του οδηγού και μπορείτε να τον δείτε χρησιμοποιώντας τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα χρησιμοποιώντας την επιλογή Επεξεργασία.

Βιβλιοθήκη

Εδώ συγκεντρώνονται οι αποθηκευμένες θέσεις και τα δρομολόγια. Οι θέσεις που αποθηκεύτηκαν πιο πρόσφατα εμφανίζονται πιο ψηλά στη λίστα.

Πατήστε στον "αστερίσκο" μιας θέσης για να την επιλέξετε/αποεπιλέξετε ως Αγαπημένο. Μια θέση με επισημασμένο/"γεμάτο" αστερίσκο παρατίθεται επίσης στην κεφαλίδα "Αγαπημένα".

Διαγράφοντας μια θέση στο Βιβλιοθήκη, θα διαγραφεί επίσης και από το Αγαπημένα.

Η βιβλιοθήκη μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους:
  • Προστέθηκ. - πραγματοποιεί ταξινόμηση με χρονολογική σειρά.
  • Όνομα - πραγματοποιεί ταξινόμηση με αλφαβητική σειρά.
  • Απόσταση - πραγματοποιεί ταξινόμηση βάσει απόστασης από την τρέχουσα θέση.
  • Ληφθέντα - οι θέσεις που έχουν σταλεί στο αυτοκίνητο μέσω της λειτουργίας Send to Car εξαιρούνται με φίλτρο. Οι νέες θέσεις που δεν έχουν αναγνωστεί επισημαίνονται με έναν ΜΠΛΕ κέρσορα ο οποίος σβήνει, όταν οι θέσεις αναγνωστούν.

Χρησιμοποιώντας την επιλογή Επεξεργασία, μπορείτε να διαγράψετε ένα ή περισσότερα στοιχεία από τη λίστα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;