Προσωρινή* απενεργοποίηση του διπλού κλειδώματος

Αν πρόκειται να μείνει κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο αλλά πρέπει να κλειδώσετε τις πόρτες απ' έξω, τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλού κλειδώματος, για είναι εφικτό το ξεκλείδωμα από μέσα.
P5-1646-x90-function button reduced guard

Πατήστε το κουμπί Μειωμ ευαισ συναγ στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλού κλειδώματος προσωρινά.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι αισθητήρες κίνησης και κλίσης του συναγερμού* απενεργοποιούνται.

Μετά από αυτό, στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού και το διπλό κλείδωμα απενεργοποιείται προσωρινά την επόμενη φορά που θα κλειδωθεί το αυτοκίνητο.

Στο συμβατικό κλείδωμα, οι ρευματοδότες απενεργοποιούνται αμέσως, αλλά όταν το διπλό κλείδωμα απενεργοποιείται προσωρινά, παραμένει ενεργό έως 10 λεπτά μετά το κλείδωμα.

Αν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί και στη συνέχεια κλειδωθεί ξανά, η λειτουργία διπλού κλειδώματος πρέπει να απενεργοποιηθεί ξανά.

Το σύστημα επαναρυθμίζεται την επόμενη φορά που ο κινητήρας θα τεθεί σε λειτουργία.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;