Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των πληροφοριών οδικής σήμανσης

Η λειτουργία Πληροφορίες σημάτων κυκλοφορίας είναι επιλέξιμη - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.

P5-1507-Knapp TrafikSkyltsInformation RSI

Πατήστε το κουμπί Road Sign Information στην προβολή λειτουργιών στην κεντρική οθόνη.

  • ΠΡΑΣΙΝΗ ένδειξη στο κουμπί - το RSI είναι ενεργοποιημένο.
  • ΓΚΡΙ ένδειξη στο κουμπί - το RSI είναι απενεργοποιημένο.

Η λειτουργία RSI ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.

 Σημείωση

  • Αν η λειτουργία Αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας ενεργοποιηθεί, οι πληροφορίες οδικής σήμανσης εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ακόμη κι αν το RSI1 δεν είναι ενεργοποιημένο.
  • Για να αφαιρεθούν οι πληροφορίες οδικής σήμανσης από την οθόνη του οδηγού, πρέπει να απενεργοποιήσετε και τον Αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας και το RSI.
  • Όταν η λειτουργία Αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας είναι ενεργή αλλά το RSI απενεργοποιημένο, δεν ενεργοποιούνται προειδοποιήσεις από το RSI. Το RSI πρέπει να είναι επίσης ενεργοποιημένο, για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις.
  1. 1 Πληροφορίες οδικής σήμανσης – RSI

Βοήθησε αυτό;