Εισαγωγή προορισμού απευθείας στον χάρτη

Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* – ένας από αυτούς είναι να τον επιλέξετε με το δάχτυλο στον χάρτη.

Σε πολλές περιπτώσεις, είναι πιο απλό να μετακινηθείτε με κύλιση μέχρι τη θέση που θέλετε στον χάρτη και να πατήσετε στη θέση αυτή με το δάχτυλό σας.

  1. Βεβαιωθείτε ότι η προβολή χάρτη είναι μεγιστοποιημένη.
  2. Μετακινηθείτε με κύλιση στον χάρτη μέχρι να εμφανιστεί η θέση που θέλετε.
  3. Πατήστε και κρατήστε πατημένη αυτή τη θέση - δημιουργείται ένα εικονίδιο και ανοίγει ένα μενού.
  4. Επιλέξτε Μεταβείτε εδώ - η καθοδήγηση αρχίζει.

Διαγράψτε το εικονίδιο.

Για να διαγράψετε ένα εικονίδιο από τη θέση:
  • Επιλέξτε Διαγρ.

Ρύθμιση της θέσης του εικονιδίου

Για να ρυθμίσετε τη θέση του εικονιδίου:
  • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο, σύρετέ το στη θέση που θέλετε και αφήστε το.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;