Εφεδρική μπαταρία

Τα αυτοκίνητα με λειτουργία Start/Stop, εκτός από την μπαταρία εκκίνησης, διαθέτουν εφεδρική μπαταρία.

Τα αυτοκίνητα με λειτουργία Start/Stop διαθέτουν δύο μπαταρίες 12 V - μια πολύ ισχυρή μπαταρία για την εκκίνηση και μια εφεδρική μπαταρία που συμβάλλει στη διαδικασία εκκίνησης της λειτουργίας Start/Stop.

P5-1817-S/V60-Support battery in engine compartment
Η εφεδρική μπαταρία βρίσκεται στον χώρο του κινητήρα.

 Σημείωση

  • Όσο μεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις ισχύος του αυτοκινήτου, τόσο περισσότερο πρέπει να λειτουργεί ο εναλλάκτης και να φορτιστούν οι μπαταρίες = αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
  • Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας έχει μειωθεί κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο, τότε η λειτουργία απενεργοποιείται Start/Stop.

Προσωρινά μειωμένη λειτουργία Start/Stop λόγω υψηλής απαίτησης ισχύος σημαίνει:

Η εφεδρική μπαταρία κανονικά δεν χρειάζεται περισσότερο σέρβις από την κανονική μπαταρία που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο εάν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίσετε πρόβλημα - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημαντικό

Η λειτουργία Start/Stop του κινητήρα ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά μετά τη σύνδεση εξωτερικής εκκίνησης μπαταρίας ή φορτιστή, αν δεν τηρηθεί η παρακάτω οδηγία:

  • Ο αρνητικός πόλος στην μπαταρία εκκίνησης του αυτοκινήτου δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση εξωτερικής μπαταρίας εκκίνησης ή φορτιστή - ως σημείο γείωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το αρνητικό σημείο φόρτισης του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Αν η μπαταρία εκκίνησης έχει αποφορτιστεί σε τέτοιο βαθμό, που οι συνήθεις ηλεκτρικές λειτουργίες του αυτοκινήτου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ο κινητήρας στη συνέχεια τεθεί σε λειτουργία μέσω εξωτερικής μπαταρίας ή με φορτιστή, η λειτουργία Start/Stop μπορεί να εξακολουθήσει να είναι ενεργοποιημένη. Αν η λειτουργία Start/Stop σβήσει αυτόματα τον κινητήρα λίγο αργότερα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η αυτόματη εκκίνηση του κινητήρα να αποτύχει λόγω ανεπαρκούς φορτίου στην μπαταρία, καθώς η μπαταρία δεν είχε την ευκαιρία να επαναφορτιστεί.

Σε περίπτωση βοηθητικής εκκίνησης του αυτοκινήτου ή αν δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να φορτιστεί η μπαταρία με φορτιστή, συνιστάται να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία Start/Stop μέχρι η μπαταρία να επαναφορτιστεί από το αυτοκίνητο. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι περίπου +15 °C (60 °F), η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον επί 1 ώρα από το αυτοκίνητο. Σε χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία, ο συνιστώμενος χρόνος φόρτισης μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί στις 3-4 ώρες. Για τη φόρτιση της μπαταρίας, συνιστάται η χρήση εξωτερικού φορτιστή.

Προδιαγραφές εφεδρικής μπαταρίας

Τάση (V)12
Χωρητικότητα κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα1 - CCA2 (A)170
Διαστάσεις, ΜΧΠΧΥ150Χ90Χ130 mm (5,9Χ3,5Χ5,1 in.)
Χωρητικότητα (Ah)10

 Σημαντικό

Αν αντικαταστήσετε την μπαταρία, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε νέα μπαταρία ίδιου μεγέθους και ίδιας δυνατότητας κρύας εκκίνησης με την εργοστασιακή (βλ. πινακίδα πάνω στην μπαταρία).
  1. 1 Σύμφωνα με το πρότυπο EN.
  2. 2 Cold Cranking Amperes.