Κλείδωμα και ξεκλείδωμα μέσα από το αυτοκίνητο

Μπορείτε να κλειδώνετε και να ξεκλειδώνετε τις πόρτες και την πόρτα του χώρου αποσκευών μέσα από το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κεντρικού κλειδώματος στις μπροστινές πόρτες. Τα κουμπιά κλειδώματος* στις πίσω πόρτες κλειδώνουν την αντίστοιχη πίσω πόρτα.

Κεντρικό κλείδωμα

16w17 - P5 - Central locking front door
Κουμπί κλειδώματος και ξεκλειδώματος με ενδεικτική λυχνία στην μπροστινή πόρτα.

Ξεκλείδωμα από την ασφάλεια στην μπροστινή πόρτα

Πατήστε το κουμπί P5-1507 Central locking icon - unlock για να ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών.

Εναλλακτική μέθοδος ξεκλειδώματος

16w17 - S/V90 Central locking driver doorhandle
Λαβή ανοίγματος για το εναλλακτικό ξεκλείδωμα στην πόρτα1.
Τραβήξτε τη λαβή ανοίγματος σε μία από τις πόρτες και αφήστε την.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο-κλειδί, είτε θα ξεκλειδωθούν όλες οι πόρτες είτε θα ξεκλειδωθεί και θα ανοίξει μόνο η επιλεγμένη πόρτα.

Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, πατήστε στο ΡυθμίσειςMy CarΚλείδωμαΞεκλείδ. από απόσταση ή μέσα από το αυτ/το στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης.

Κλείδωμα από την ασφάλεια στην μπροστινή πόρτα

Πατήστε το κουμπί P5-1507 Central locking icon - lock - και οι δύο μπροστινές πόρτες πρέπει να είναι κλειστές.

Όλες οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών κλειδώνουν.

Κλείδωμα από την ασφάλεια στην πίσω πόρτα*

16w17 - P5 - Central locking rear door
Κουμπί κλειδώματος με ενδεικτική λυχνία στην πίσω πόρτα.

Τα κουμπιά κλειδώματος στις πίσω πόρτες κλειδώνουν την αντίστοιχη πίσω πόρτα.

Ξεκλείδωμα της πίσω πόρτας

Τραβήξτε τη λαβή ανοίγματος.
Η πίσω πόρτα ξεκλειδώνει και ανοίγει.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Η εικόνα είναι απλοποιημένη - τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.

Βοήθησε αυτό;