Κλείδωμα και ξεκλείδωμα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο-κλειδί, για να κλειδωθούν ή να ξεκλειδωθούν όλες οι πόρτες, η πόρτα του χώρου αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ ταυτόχρονα.

Κλείδωμα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
Τηλεχειριστήριο-κλειδί1.
Πατήστε το κουμπί P5-1507 Remote key icon for lock/global close στο τηλεχειριστήριο-κλειδί για κλείδωμα.

Η πόρτα του οδηγού πρέπει να είναι κλειστή, για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία κλειδώματος2. Αν είναι ανοικτή οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες πόρτες ή η πόρτα του χώρου αποσκευών, οι πόρτες δεν κλειδώνουν και ο αντίστοιχος συναγερμός οπλίζει* μέχρι να κλείσουν. Οι αισθητήρες κίνησης* του συναγερμού ενεργοποιούνται όταν όλες οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείσουν και κλειδωθούν.

 Σημείωση

Προσέξτε να μην κλειδώσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο.

  • Αν αφήσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή το κλειδί Key Tag μέσα στο αυτοκίνητο, θα απενεργοποιηθεί όταν κλειδώσετε το αυτοκίνητο και οπλίσετε τον συναγερμό με άλλο αποδεκτό κλειδί. Η λειτουργία διπλού κλειδώματος απενεργοποιείται επίσης. Το απενεργοποιημένο κλειδί ενεργοποιείται ξανά όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί.
  • Αν αφήσετε το κλειδί Red Key μέσα στο αυτοκίνητο, θα απενεργοποιηθεί, ακόμη κι όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί μέσω του Volvo On Call, και θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί μέσω του Volvo On Call ή από το κουμπί ξεκλειδώματος στο κλειδί.

Κλείδωμα όταν η πόρτα του χώρου αποσκευών είναι ανοικτή

 Σημείωση

Αν το αυτοκίνητο κλειδωθεί ενώ είναι ανοικτή η πόρτα του χώρου αποσκευών, προσέξτε να μην αφήσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στον χώρο αποσκευών όταν η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείσει και το αυτοκίνητο κλειδωθεί εντελώς3.

Ξεκλείδωμα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

Πατήστε το κουμπί P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking στο τηλεχειριστήριο-κλειδί για ξεκλείδωμα.

Αυτόματη επαναφορά κλειδώματος

Αν δεν ανοίξετε καμία από τις πόρτες ή την πόρτα χώρου αποσκευών εντός δύο λεπτών από το ξεκλείδωμα, κλειδώνουν αυτόματα. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την πιθανότητα να αφήσετε κατά λάθος το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο.

Όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν λειτουργεί

 Σημείωση

Προσπαθείτε πάντοτε να βρίσκεστε πιο κοντά στο αυτοκίνητο και κάντε άλλη μια προσπάθεια ξεκλειδώματος.

Αν η πόρτα δεν κλειδώνει ή δεν ξεκλειδώνει με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, η μπαταρία ενδέχεται να έχει αποφορτιστεί - σε αυτή την περίπτωση, κλειδώστε ή ξεκλειδώστε την πόρτα του οδηγού με το αποσπώμενο κλειδί.

  1. 1 Η εικόνα είναι απλοποιημένη - τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
  2. 2 Αν το αυτοκίνητο διαθέτει κλείδωμα/ξεκλείδωμα Keyless, τότε όλες οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές.
  3. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  4. 3 Αν το αυτοκίνητο διαθέτει κλείδωμα/ξεκλείδωμα Keyless και ανιχνευτεί κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο, η πόρτα του χώρου αποσκευών δεν θα κλειδωθεί όταν κλείσει.*