Ενεργή μεγάλη σκάλα

Η Ενεργή μεγάλη σκάλα είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα κάμερας στο πάνω άκρο του μπροστινού παρμπρίζ για να ανιχνεύει τη δέσμη των προβολέων των επερχόμενων οχημάτων ή τα πίσω φώτα των προπορευόμενων οχημάτων, και στη συνέχεια μεταβαίνει από τη μεγάλη στη μεσαία σκάλα.
P5-1617 Stalk with turning ring in AHBC position
Η Ενεργή μεγάλη σκάλα ενεργοποιείται από τον περιστρεφόμενο δακτύλιο στον μοχλοδιακόπτη στη θέση P5-1707 Symbol AUTO.

Η λειτουργία μπορεί επίσης να συνυπολογίσει τα φώτα του δρόμου. Η μεγάλη σκάλα επανενεργοποιείται όταν ο αισθητήρας της κάμερας δεν διακρίνει πλέον άλλα επερχόμενα ή προπορευόμενα οχήματα.

Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ οδηγείτε σε σκοτάδι με ταχύτητα περίπου 20 km/h (12 mph) ή μεγαλύτερη.

Αν απενεργοποιήσετε την Ενεργή μεγάλη σκάλα ενώ οι προβολείς είναι αναμμένοι στη μεγάλη σκάλα, το σύστημα φώτων μεταβαίνει αμέσως στη μεσαία σκάλα.

Όταν η ενεργή μεγάλη σκάλα είναι ενεργοποιημένη, η λυχνία P5-1507 Symbol AHBC activated ανάβει με λευκό χρώμα στην οθόνη του οδηγού.

Όταν η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη, η λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα. Αυτό ισχύει επίσης για τους προβολείς LED αν η ένταση της μεγάλης σκάλας έχει μειωθεί κατά ένα μέρος, δηλ. αν η φωτεινή δέσμη φωτίζει με λίγο μεγαλύτερη ένταση από ό,τι στη μεσαία σκάλα.

Αυτοκίνητο με προβολείς LED1*

Αν η Ενεργή μεγάλη σκάλα διαθέτει δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης2, τότε ο φωτισμός επιστρέφει στη μεγάλη σκάλα περίπου ένα δευτερόλεπτο αφότου ο αισθητήρας της κάμερας δεν ανιχνεύει πλέον τις δέσμες προβολέων από επερχόμενα οχήματα ή τα πίσω φώτα των προπορευόμενων οχημάτων.

Αν η Ενεργή μεγάλη σκάλα διαθέτει προσαρμοζόμενη λειτουργία2, τότε, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει κατά τη συμβατική λειτουργία αντιθαµβωτικής προστασίας, η φωτεινή δέσμη συνεχίζει με τη μεγάλη σκάλα και στις δύο πλευρές των επερχόμενων ή των προπορευόμενων οχημάτων - μόνο το μέρος της φωτεινής δέσμης που είναι στραμμένο απευθείας προς το όχημα μειώνεται ως προς την έντασή του.

P5-1507 Principle AHBC2
Προσαρμοζόμενη λειτουργία: Μεσαία σκάλα στραμμένη απευθείας προς τα επερχόμενα οχήματα, αλλά συνεχής μεγάλη σκάλα και στις δύο πλευρές του οχήματος.

Ο φωτισμός επιστρέφει σε πλήρη μεγάλη σκάλα περίπου ένα δευτερόλεπτο αφότου ο αισθητήρας της κάμερας δεν ανιχνεύει πλέον τις δέσμες προβολέων από επερχόμενα οχήματα ή τα πίσω φώτα από προπορευόμενα οχήματα.

Περιορισμοί για την Ενεργή μεγάλη σκάλα

Ο αισθητήρας της κάμερας, στον οποίο βασίζεται η λειτουργία, έχει περιορισμούς.

P5-1519 Symbol Active HeadBeamTempUnavailable

Αν αυτή η λυχνία εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού, σε συνδυασμό με το μήνυμα Ενεργ. μεγάλη σκάλα Προσωρινά μη διαθέσιμο, τότε η εναλλαγή ανάμεσα στη μεγάλη και τη μεσαία σκάλα πρέπει να γίνει χειροκίνητα. Ο περιστρεφόμενος δακτύλιος στον μοχλοδιακόπτη του τιμονιού μπορεί να παραμείνει στη θέση P5-1707 Symbol AUTO. Η λυχνία P5-1507 Symbol AHBC activated σβήνει όταν εμφανίζεται αυτό το μήνυμα.

P5-1519 Symbol FactoryMode_104

Το ίδιο ισχύει αν αυτή η λυχνία εμφανιστεί σε συνδυασμό με το μήνυμα Αισθητήρ. παρμπρίζ Αισθητήρας καλυμμένος, βλ. Εγχειρίδιο κατόχου.

Η ενεργή μεγάλη σκάλα μπορεί να είναι προσωρινά μη διαθέσιμη π.χ. σε πυκνή ομίχλη ή έντονη βροχόπτωση. Όταν η ενεργή μεγάλη σκάλα καταστεί διαθέσιμη ξανά ή όταν οι αισθητήρες του παρμπρίζ δεν φράσσονται πλέον, το μήνυμα σβήνει και ανάβει η λυχνία P5-1507 Symbol AHBC activated.

 Προειδοποίηση

Η Ενεργή μεγάλη σκάλα είναι επιβοηθητική λειτουργία χρήσης της βέλτιστης φωτεινής δέσμης όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Ο οδηγός είναι αυτός(-ή) που φέρει πάντοτε την ευθύνη για τη χειροκίνητη μετάβαση ανάμεσα στη μεγάλη και τη μεσαία σκάλα όταν απαιτείται από τις κυκλοφοριακές ή καιρικές συνθήκες.

  1. 1 LED (Light Emitting Diode)
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  3. 2 Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού του αυτοκινήτου.

Βοήθησε αυτό;