Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) είναι σύστημα αντικλεπτικής προστασίας που αποτρέπει την εκκίνηση του αυτοκινήτου από τρίτους.

Το αυτοκίνητο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο με το σωστό τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Το παρακάτω μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του οδηγού αφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser):

ΛυχνίαΜήνυμαΕρμηνεία
P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

Κλειδ αυτοκ δεν βρέθ

Βλ. Εγχειρίδιο κατόχου

Σφάλμα ανάγνωσης του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού κατά την εκκίνηση - τοποθετήστε το κλειδί στο σύμβολο του κλειδιού στην ποτηροθήκη και δοκιμάστε ξανά.

Βοήθησε αυτό;