Επανενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας από την κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να επανενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL1), όταν τον έχετε απενεργοποιήσει προσωρινά και τον έχετε θέσει σε κατάσταση αναμονής.
P5-1546-SL rattknappar-1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
Για να επανενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας από την κατάσταση αναμονής:
Πατήστε το κουμπί P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet (1) στο τιμόνι.
Οι ενδείξεις ορίου ταχύτητας στην οθόνη του οδηγού αλλάζουν χρώμα από ΓΚΡΙ σε ΛΕΥΚΟ - η ταχύτητα του αυτοκινήτου τότε περιορίζεται ξανά σύμφωνα με τη μέγιστη ταχύτητα που είχε αποθηκευτεί την τελευταία φορά.

ή

Πατήστε το κουμπί P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (2) στο τιμόνι.
Οι λυχνίες και τα σύμβολα του ρυθμιστή ταχύτητας στην οθόνη του οδηγού αλλάζουν χρώμα από ΓΚΡΙ σε ΛΕΥΚΟ — το αυτοκίνητο υιοθετεί πλέον την τρέχουσα ταχύτητά του ως ανώτατη ταχύτητα.
  1. 1 Speed Limiter

Βοήθησε αυτό;