Περιορισμοί για την υποβοήθηση προσπέρασης με Adaptive cruise control

Η λειτουργία υποβοήθησης προσπέρασης μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις.

 Προειδοποίηση

Όταν χρησιμοποιεί το Σύστημα υποβοήθησης προσπέρασης, ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει περίπτωση ανεπιθύμητης επιτάχυνσης αν ο συνθήκες αλλάξουν ξαφνικά.

Για αυτό τον λόγο, ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να αποφεύγονται, για παράδειγμα αν:
  • το αυτοκίνητο πλησιάζει σε μια έξοδο που βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση προς την οποία θα γινόταν κανονικά η προσπέραση.
  • το προπορευόμενο όχημα επιβραδύνει πριν το αυτοκίνητο που οδηγείτε εισέλθει στη λωρίδα προσπέρασης
  • η ροή της κυκλοφορίας στη λωρίδα προσπέρασης επιβραδυνθεί
  • ένα δεξιοτίμονο αυτοκίνητο οδηγείται σε χώρα στην οποία τα υπόλοιπα αυτοκίνητα κινούνται στην αριστερή πλευρά (ή αντίστροφα).

Τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να αποφευχθούν, θέτοντας προσωρινά το ACC1 σε κατάσταση αναμονής.

  1. 1 Adaptive Cruise Control

Βοήθησε αυτό;