Εμφάνιση δρομολογίου

Υπάρχει η δυνατότητα το δρομολόγιο να εμφανίζεται στο σύστημα πλοήγησης* στη διάρκεια της πλοήγησης.
P5-1717-Navi-Ongoing route-Show Itenerary
Κατά την καθοδήγηση, επεκτείνετε το πεδίο εργαλείων με το κάτω βέλος και στη συνέχεια τα τρία σημεία.
P5-1717-Navi-Symbol-Show Itinerary

Πατήστε στο σύμβολο για το Δρομολόγιο για να εμφανιστεί το δρομολόγιο.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;