Σύστημα κλιματισμού - αισθητήρες

Το σύστημα κλιματισμού διαθέτει ορισμένους αισθητήρες που βοηθούν στη ρύθμιση του κλιματισμού στο αυτοκίνητο.

Θέσεις αισθητήρων

P5-1817-S60/V60–Climate–Sensors
  1. P5-Icon red circle 1Αισθητήρας υγρασίας - στο κέλυφος του εσωτερικού καθρέπτη.
  2. P5-Icon red circle 2Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας - στον εξωτερικό καθρέπτη δεξιάς πλευράς.
  3. P5-Icon red circle 3Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας - στην επάνω πλευρά του ταμπλό.
  4. P5-Icon red circle 4Αισθητήρας θερμοκρασίας για τον χώρο επιβατών - από τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα.

 Σημείωση

Μην καλύπτετε και μη φράσσετε τους αισθητήρες με ρούχα ή άλλα αντικείμενα.

Με το Interior Air Quality System*, υπάρχει επίσης ένας αισθητήρας ποιότητας αέρα που είναι τοποθετημένος στην εισαγωγή αέρα του συστήματος κλιματισμού.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;