Περιορισμοί του Pilot Assist

Η λειτουργία Pilot Assist μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η λειτουργία Pilot Assist είναι επιβοηθητική και μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος να διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τα γύρω αντικείμενα και τη σωστή θέση μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας.

 Προειδοποίηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης Pilot Assist μπορεί να δυσκολεύεται να βοηθήσει τον οδηγό με τον σωστό τρόπο ή μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα - σε αυτή την περίπτωση, η χρήση του Pilot Assist δεν συνιστάται. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων μπορεί να είναι:
 • οι διαγραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας έχουν φθαρεί, λείπουν ή διασταυρώνονται.
 • ο διαχωρισμός των λωρίδων κυκλοφορίας είναι ασαφής, για παράδειγμα, όταν οι λωρίδες διαιρούνται ή συγχωνεύονται ή στις εξόδους δρόμων ή σε περίπτωση πολλαπλών διαγραμμίσεων.
 • υπάρχουν παρυφές ή άλλες γραμμές εκτός από τις διαγραμμίσεις των λωρίδων κυκλοφορίας πάνω ή κοντά στον δρόμο, π.χ. κράσπεδα, αρμοί ή επισκευές στην επιφάνεια του οδοστρώματος, ακμές στηθαίου, παρυφές οδοστρώματος ή έντονες σκιές.
 • η λωρίδα κυκλοφορίας είναι στενή ή ελικοειδής.
 • στη λωρίδα κυκλοφορίας υπάρχουν αναβαθμοί ή λακκούβες.
 • οι καιρικές συνθήκες είναι κακές, π.χ. βροχή, χιόνι ή ομίχλη ή λασπόχιονο ή περιορισμένη ορατότητα με συνθήκες χαμηλού φωτισμού, φωτισμός στο φόντο, βρεγμένο οδόστρωμα κ.λπ.
Ο οδηγός πρέπει επίσης να λάβει υπόψη του ότι το Pilot Assist έχει τους εξής περιορισμούς:
 • Τα ψηλά κράσπεδα πεζοδρομίου, τα στηθαία οδοστρώματος, τα προσωρινά εμπόδια (κώνοι οδικής κυκλοφορίας, στηθαία ασφαλείας, κ.λπ.) δεν ανιχνεύονται. Σε άλλη περίπτωση, μπορεί να ανιχνευτούν λανθασμένα ως διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας, με κίνδυνο στη συνέχεια το αυτοκίνητο να έρθει σε επαφή με αυτά τα εμπόδια. Ο/η οδηγός πρέπει να φροντίσει ώστε το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από τέτοια εμπόδια.
 • Ο αισθητήρας της κάμερας και ο αισθητήρας του ραντάρ δεν έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν όλα τα επερχόμενα αντικείμενα και εμπόδια σε συνθήκες κυκλοφορίας, π.χ. λακκούβες, ακίνητα εμπόδια ή αντικείμενα που εμποδίζουν εντελώς ή κατά ένα μέρος τη διαδρομή.
 • Το Pilot Assist δεν "βλέπει" τους πεζούς, τα ζώα, κ.λπ.
 • Ο συνιστώμενος αριθμός εισερχόμενων πληροφοριών στο σύστημα διεύθυνσης περιορίζεται από την πίεση που ασκείται στο τιμόνι, που σημαίνει ότι το σύστημα δεν μπορεί πάντοτε να βοηθήσει τον οδηγό να διευθύνει το αυτοκίνητο και να το διατηρεί μέσα στη λωρίδα.
 • Στα αυτοκίνητα με Sensus Navigation*, η λειτουργία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πληροφορίες από τα δεδομένα του χάρτη, που σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητά της μπορεί να κυμαίνεται.
 • Το Pilot Assist απενεργοποιείται αν το υδραυλικό τιμόνι λειτουργεί με μειωμένη υποβοήθηση - π.χ. στη διάρκεια ψύξης λόγω υπερθέρμανσης (βλ. ενότητα "Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης").

Ο οδηγός έχει πάντοτε την ευθύνη να διορθώνει ή να προσαρμόζει την παρέμβαση διεύθυνσης του Pilot Assist και μπορεί να στρίψει το τιμόνι προς τη θέση που θέλει.

Δρόμοι με μεγάλη κλίση ή/και μεγάλο φορτίο

Πρέπει να θυμάστε ότι το Pilot Assist προορίζεται ουσιαστικά για χρήση κατά την οδήγηση σε επίπεδο οδόστρωμα. Η λειτουργία μπορεί να δυσκολευτεί να διατηρήσει τη σωστή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα όταν οδηγείτε σε δρόμους με μεγάλη κατηφορική κλίση - σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και έτοιμοι να φρενάρετε.

 • Μη χρησιμοποιείτε το Pilot Assist αν το αυτοκίνητο φέρει βαρύ φορτίο ή είναι συνδεδεμένο με τρέιλερ.

 Σημείωση

Το Pilot Assist δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν υπάρχει τρέιλερ, βάση ποδηλάτων ή παρόμοιο αντικείμενο συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Διάφορα

 • Το πρόγραμμα οδήγησης Off Road δεν μπορεί να επιλεγεί όταν το Pilot Assist είναι ενεργοποιημένο.

 Σημείωση

Η λειτουργία χρησιμοποιεί τη συνδυαστική μονάδα κάμερας και ραντάρ του αυτοκινήτου, η οποία έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς - βλ. ενότητες "Περιορισμοί της μονάδας κάμερας" και "Περιορισμοί της μονάδας ραντάρ".
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;