Αντικατάσταση ασφάλειας

Όλες οι ηλεκτρικές λειτουργίες και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα προστατεύονται από διάφορες ασφάλειες, οι οποίες προστατεύουν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωση.
Ανατρέξτε στο διάγραμμα ασφαλειών για να εντοπίσετε την καμένη ασφάλεια.
Βγάλτε την ασφάλεια και εξετάστε την από το πλάι για να διαπιστώσετε αν το κυρτό σύρμα έχει καεί.
Εάν η ασφάλεια έχει καεί, αντικαταστήστε την με μια καινούργια ασφάλεια ίδιου χρώματος και ίδιου αμπεράζ.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ξένο αντικείμενο ή ασφάλεια με αμπεράζ μεγαλύτερο από το προδιαγραφόμενο, όταν αντικαθιστάτε μια ασφάλεια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα και, πιθανόν, φωτιά.

 Προειδοποίηση

Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για τις ασφάλειες που δεν αναγράφονται στο εγχειρίδιο κατόχου. Αν αυτή η διαδικασία δεν πραγματοποιηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα ηλεκτρικά συστήματα.

Βοήθησε αυτό;