Ρύθμιση των λειτουργιών των φώτων από την κεντρική οθόνη

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε αρκετές από τις λειτουργίες φώτων από την κεντρική οθόνη. Για παράδειγμα, την ενεργή μεγάλη σκάλα, τον φωτισμό απομάκρυνσης και τον φωτισμό προσέγγισης.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.
Πατήστε My CarΦώτα και Φωτισμός.
Επιλέξτε Εξωτερικά φώτα ή Εσωτερικός Φωτισμός και στη συνέχεια τη λειτουργία που χρειάζεται ρύθμιση.

Βοήθησε αυτό;