Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Βοήθειας σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης με αντιθέτως ερχόμενο όχημα

Η λειτουργία μπορεί να επιλεχθεί - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να την έχει Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημένη.
P5-1717-LKA Kollisionsrisk På-Av-Knapp

Εναλλαγή μεταξύ Ενεργοποίησης και Απενεργοποίησης με αυτό το κουμπί στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία1.

 Σημείωση

Όταν η λειτουργία Υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης απενεργοποιηθεί, όλες οι επιμέρους λειτουργίες απενεργοποιούνται:
  • Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος εκτροπής από τη λωρίδα
  • Υποβοήθηση διεύθυνσης όταν υπάρχει κίνδυνος επερχόμενης σύγκρουσης

Παρότι ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη λειτουργία, συνιστάται η λειτουργία να είναι πάντοτε ενεργοποιημένη καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις βελτιώνει την οδηγική ασφάλεια.

  1. 1 Σε ορισμένες αγορές, η ρύθμιση που χρησιμοποιείται, όταν ο κινητήρας σβήσει, επανενεργοποιείται.

Βοήθησε αυτό;