V60

2019 Early

Άδεια χρήσης για ήχο και πολυμέσα

Η άδεια αποτελεί σύμβαση που παρέχει το δικαίωμα χειρισμού μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή το δικαίωμα χρήσης του δικαιώματος ενός τρίτου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Τα παρακάτω κείμενα αποτελούν συμβάσεις της Volvo με τους κατασκευαστές. Τα περισσότερα από τα κείμενα είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Bowers & Wilkins

P5–1507–B&W logo

Τα Bowers & Wilkins και B&W είναι εμπορικά σήματα της B&W Group Ltd. Το Nautilus είναι εμπορικό σήμα της B&W Group Ltd. Το Kevlar σήμα κατατεθέν της DuPont.

Dirac Unison®

P5–1507–Dirac Live logo

Το Dirac Unison συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των ηχείων σε συχνότητα, χρόνο και χώρο για την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση και διαύγεια των μπάσων. Δίνει τη δυνατότητα πιστής αναπαραγωγής των ακουστικών χαρακτηριστικών συγκεκριμένων τομέων επιδόσεων. Με τη χρήση προηγμένων αλγορίθμων το Dirac Unison ελέγχει Dirac Unison όλα τα ηχεία ψηφιακά με βάση ηχητικές μετρήσεις υψηλής ακριβείας. Σαν ένας διευθυντής ορχήστρας εγγυάται ότι τα ηχεία αποδίδουν με τέλεια ομοφωνία.

DivX®

P5–1507–DivX logo

Τα DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην DivX, LLC και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Αυτή η πιστοποιημένη DivX Certified® συσκευή έχει δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων βίντεο DivX® Home Theater ανάλυσης έως 576p (συμπ. .avi, .divx). Κατεβάστε (Download) δωρεάν λογισμικό από τη διεύθυνση www.divx.com για να δημιουργήσετε, να αναπαράγετε και να απολαύσετε συνεχή ροή (stream) ψηφιακού βίντεο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η DivX Certified® συσκευή πρέπει να καταχωρηθεί, για να μπορεί να αναπαράγει αγορασμένες ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD). Βρείτε τον κωδικό καταχώρησης εντοπίζοντας την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

Αριθμοί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Προστατεύονται από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω διπλώματα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052

Gracenote®

P5-1507-Gracenote logo

Μέρη του περιεχομένου υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας © της Gracenote ή των προμηθευτών της.

Το Gracenote, το λογότυπο Gracenote, "Powered by Gracenote" και Gracenote MusicID είναι είτε εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Gracenote, Inc. στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Gracenote® Άδειας τελικού χρήστη

Αυτό το πρόγραμμα ή συσκευή περιέχει λογισμικό από την Gracenote, Inc. of Emeryville, California, ΗΠΑ ("Gracenote"). Το λογισμικό από την Gracenote ("λογισμικό Gracenote") ενεργοποιεί αυτό το πρόγραμμα, για να πραγματοποιήσει αναγνώριση δίσκου ή/και αρχείου και λήψη πληροφοριών σχετικών με τη μουσική, συμπ. του ονόματος, του καλλιτέχνη, του μουσικού κομματιού και του τίτλου ("δεδομένα Gracenote) από online διακομιστές ή ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων (μαζί αποκαλούνται "διακομιστές Gracenote") και για να πραγματοποιήσει άλλες ενέργειες. Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε στοιχεία Gracenote μόνο σύμφωνα με τις λειτουργίες τελικού χρήστη, για τις οποίες προρορίζεται αυτό το πρόγραμμα ή αυτή η συσκευή.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία Gracenote, το λογισμικό Gracenote και τους εξυπηρετητές Gracenote μόνο για προσωπική χρήση και για σκοπούς μη εμπορικούς. Συμφωνείτε να τη μη εκχώρηση, αντιγραφή, μεταφορά ή μετάδοση αυτού του λογισμικού Gracenote ή τυχόν στοιχείων Gracenote σε τρίτους. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΤΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GRACENOTE, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE Ή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ GRACENOTE ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΠΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Συμφωνείτε ότι το μη αποκλειστικό δικαίωμα σας στη χρήση των στοιχείων Gracenote, του λογισμικού Gracenote και των εξυπηρετητών Gracenote θα παύσει, αν παραβιάσετε αυτούς τους περιορισμούς. Αν τερματιστεί η άδειά σας, συμφωνείτε στην παύση κάθε χρήσης των στοιχείων Gracenote, του λογισμικού Gracenote και των εξυπηρετητών Gracenote. Η Gracenote διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα όλων των στοιχείων Gracenote, όλου του λογισμικού Gracenote και όλων των εξυπηρετητών Gracenote, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Η Gracenote δεν έχει σε καμία περίπτωση την υποχρέωση να σας πληρώσει για τυχόν πληροφορίες που παρέχετε. Συμφωνείτε ότι η Gracenote, Inc. μπορεί να διεκδικήσει τα διακιώματα της εταιρίας σε βάρος σας στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας απευθείας επ' ονόματί της.

Η υπηρεσία Gracenote χρησιμοποιεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την ανίχνευση ερευνών για στατιστικούς σκοπούς. Ο σκοπός ενός τυχαία εκχωρημένου αριθμιτικού αναγνωριστικού είναι να δώσει τη δυνατότητα στην υπηρεσία Gracenote να μετρά έρευνες χωρίς να γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με την ταυτότητά σας. Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της δήλωσης ιδιωτικού απορρήτου της Gracenote για την υπηρεσία Gracenote.

Το λογισμικό Gracenote και οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στα δεδομένα σας Gracenote εκχωρούνται "ως έχουν". Η Gracenote δεν δεσμεύεται ή εγγυάται, ρητά ή σιωπηρά, για την ακρίβεια των δεδομένων Gracenote που περιέχονται στους διακομιστές Gracenote. Η Gracenote διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων από τους διακομιστές Gracenote ή αλλαγής κατηγοριών στοιχείων για οποιονδήποτε λόγο που η Gracenote θεωρεί επαρκή. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το λογισμικό Gracenote ή οι εξυπηρετητές Gracenote δεν παρουσιάζουν σφάλματα ή ότι το λογισμικό Gracenote ή οι εξυπηρετητές Gracenote θα λειτουργούν χωρίς διακοπή. Η Gracenote δεν έχει την υποχρέωση να σας παρέχει νέους, βελτιωμένους ή πρόσθετους τύπους ή κατηγορίες στοιχείων, τα οποία μπορεί να παρέχει η Gracenote στο μέλλον και η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα διακοπής των υπηρεσιών της ανά πάσα στιγμή.

Η GRACENOTE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE Ή ΕΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ GRACENOTE. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΕΣΟΔΑ.

© Gracenote, Inc. 2009

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Δήλωση συμμόρφωσης

P5/P6-1746-Declaration of Conformity
Χώρα/Περιοχή
Βραζιλία:
P5–1507–BT cert BRA

Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.

Para consultas, visite: www.anatel.gov.br

EU:
P5-15w07-Symbol-CE

Κατασκευαστής: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan

Η Mitsubishi Electric Corporation δηλώνει διά του παρόντος ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός [Μονάδα ήχου - πλοήγησης] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.volvocars.com.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα:
P5–1507–BT cert UAE
Καζακστάν:
P5–1507–BT cert KAZ

Όνομα μοντέλου: NR 0V

Κατασκευαστής: Mitsubishi Electric Corporation

Χώρα εξαγωγής: Ιαπωνία

Κίνα:

1.

■ 使用频率:2.4 - 2.4835 GHz

■ 等效全向辐射功率(EIRP): 天线增益<10dBi 时:≤100 mW 或≤20 dBm ①

■ 最大功率谱密度: 天线增益<10dBi 时:≤20 dBm / MHz(EIRP) ①

■ 载频容限:20 ppm

■ 帯外发射功率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)

■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外):

  • ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
  • ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
  • ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
  • ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
  • ≤-30 dBm / 1 MHz (其它1 - 12.75 GHz)

2.不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线;

3.使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;

4.使用微功率无线电设备,必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;

5.不得在飞机和机场附近使用。

Κορέα:

B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로

가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든

지역에서 사용할 수 있습니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

Μαλαισία
P5-1717-Symbol-Radarlicens Malaysia

This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards) Regulations 2000.To retrieve your device’s serial number, please visit (support.volvocars.com) and search for “SIRIM Label Verification”.

Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)

Model: NR-0V

Type Approval No.:

RBAY/18A/1015S(15-4067)

Μεξικό:
P5–1507–BT cert MEX
Ταϊβάν:

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自

變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應

立停用,改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線

電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備

之干擾。

Βοήθησε αυτό;