Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αυτόματης έναρξης λειτουργίας θέρμανσης μπροστινών καθισμάτων*

Τα καθίσματα μπορούν να θερμανθούν για μεγαλύτερη άνεση του οδηγού και των επιβατών όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Υπάρχει η δυνατότητα να ορίσετε αν θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η αυτόματη έναρξη λειτουργίας των θερμαινόμενων καθισμάτων κατά την εκκίνηση του κινητήρα. Με την αυτόματη έναρξη ενεργοποιημένη, η θέρμανση ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί Κλιματισμός.
Επιλέξτε Αυτ. ενεργ. θέρμανσης καθίσματος οδηγού, ένταση και Αυτ. ενεργ. θέρμ. καθίσμ. συνοδηγ, Ένταση για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η αυτόματη έναρξη θέρμανσης του θερμαινόμενου καθίσματος οδηγού και συνοδηγού.
Επιλέξτε Χαμηλ., Μέτρια ή Υψηλ. για να επιλέξετε τη ρύθμιση θέρμανσης όταν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;