Χρήση του Apple® CarPlay®*

Για να χρησιμοποιήσετε το CarPlay, η λειτουργία φωνητικού χειρισμού Siri πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνο πρέπει επίσης να διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Συνδέστε ένα iPhone και αρχίστε το CarPlay

 Σημείωση

Το CarPlay μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. Συνεπώς, αν κάποιο τηλέφωνο ή media player είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth, δεν θα είναι διαθέσιμο όταν το CarPlay είναι ενεργό. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εναλλακτική πηγή διαδικτύου για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο για τις εφαρμογές του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε το Wi-Fi ή το ενσωματωμένο μόντεμ* του αυτοκινήτου.
Συνδέστε ένα iPhone στη θύρα USB. Όταν υπάρχουν δύο θύρες USB, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη θύρα με το λευκό περίγραμμα.
Διαβάστε τις πληροφορίες στο αναδυόμενο παράθυρο και στη συνέχεια πατήστε στο OK.
Πατήστε στο Apple CarPlay στην προβολή εφαρμογών.
Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις και έπειτα πατήστε Αποδοχή για να συνδεθείτε.
Η επιμέρους προβολή με το CarPlay ανοίγει και εμφανίζονται οι συμβατές εφαρμογές.
Πατήστε στην εφαρμογή που θέλετε.
Η εφαρμογή αρχίζει.

Εκκίνηση CarPlay

Το CarPlay ενεργοποιείται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία, εφόσον υπάρχει συνδεδεμένο iPhone.
Συνδέστε ένα iPhone στη θύρα USB. Όταν υπάρχουν δύο θύρες USB, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη θύρα με το λευκό περίγραμμα.
Αν επιλέξετε τη ρύθμιση για την αυτόματη έναρξη λειτουργίας - εμφανίζεται το όνομα του τηλεφώνου.
Πατήστε στο όνομα του τηλεφώνου - ανοίγει η επιμέρους προβολή με το CarPlay και εμφανίζονται οι συμβατές εφαρμογές.
Αν η επιμέρους προβολή με το CarPlay δεν είναι ανοικτή, πατήστε στο Apple CarPlay στην προβολή εφαρμογών.
Η επιμέρους προβολή με το CarPlay ανοίγει και εμφανίζονται οι συμβατές εφαρμογές.
Πατήστε στην εφαρμογή που θέλετε.
Η εφαρμογή αρχίζει.

Το CarPlay λειτουργεί στο παρασκήνιο αν την ίδια στιγμή τεθεί σε λειτουργία μια άλλη εφαρμογή στην ίδια επιμέρους προβολή. Για να εμφανιστεί ξανά το CarPlay στην επιμέρους προβολή - πατήστε στο εικονίδιο CarPlay στην προβολή εφαρμογών.

Εναλλαγή της σύνδεσης ανάμεσα στο CarPlay και το iPod

CarPlay σε iPod

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.
Συνεχίστε στο ΕπικοινωνίαApple CarPlay.
Αποεπιλέξτε το πλαίσιο για τη συσκευή Apple που δεν θέλετε να θέτει πλέον σε λειτουργία το CarPlay αυτόματα, όταν συνδέετε το καλώδιο USB.
Αποσυνδέστε και συνδέστε τη συσκευή Apple στη θύρα USB.
Ανοίξτε την εφαρμογή iPod από την προβολή εφαρμογών.

iPod σε CarPlay

Πατήστε στο Apple CarPlay στην προβολή εφαρμογών.
Διαβάστε τις πληροφορίες στο αναδυόμενο παράθυρο και στη συνέχεια πατήστε στο OK.
Αποσυνδέστε και συνδέστε τη συσκευή Apple στη θύρα USB.
Η επιμέρους προβολή με το Apple CarPlay ανοίγει και εμφανίζονται οι συμβατές εφαρμογές1.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Τα Apple, CarPlay, iPhone και iPod είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Apple Inc.

Βοήθησε αυτό;