Πληροφορίες σημάτων κυκλοφορίας με πληροφορίες κάμερας ελέγχου ταχύτητας

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει RSI1 και Sensus Navigation*, μπορεί να παράσχει πληροφορίες στην οθόνη του οδηγού για κάμερες ελέγχου ταχύτητας που βρίσκονται παρακάτω στη διαδρομή.
P5-1519-XC90H-RSI med Fartkamera
Πληροφορίες κάμερας ελέγχου ταχύτητας στην οθόνη του οδηγού2.
P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol fartkamera

Αν το αυτοκίνητο υπερβεί το όριο ταχύτητας που έχει ανιχνευτεί, και είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Προειδοποίηση ορίου ταχύτητας, ενεργοποιείται μια προειδοποίηση όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει σε κάμερα ελέγχου ταχύτητας, με την προϋπόθεση ότι ο χάρτης πλοήγησης για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι ενημερωμένος με πληροφορίες για κάμερες ελέγχου ταχύτητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προειδοποιήσεις ταχύτητας σε σχέση με κάμερα ελέγχου ταχύτητας - βλ. επίσης ενότητες "Πληροφορίες οδικής σήμανσης με Προειδοποίηση ταχύτητας και Ρυθμίσεις" και "Περιορισμοί πληροφοριών σημάτων κυκλοφορίας".

 Σημείωση

  • Για να ενεργοποιείται μια ηχητική προειδοποίηση αν υπερβείτε το όριο ταχύτητας, η λειτουργία Προειδοποίηση ορίου ταχύτητας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και η επιμέρους λειτουργία Ηχητική προειδοπ σήματος οδικής κυκλοφ να έχει ρυθμιστεί ως On. Τότε ακούγεται μια ηχητική προειδοποίηση αν το αυτοκίνητο υπερβεί την ταχύτητα που επισημαίνεται από τη λειτουργία RSI στην οθόνη του οδηγού.
  • Υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης μιας ηχητικής προειδοποίησης όταν ανιχνεύονται κάμερες ελέγχου ταχύτητας, ανεξάρτητα από την ταχύτητα με την οποία κινείστε και αν έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας, ακόμη κι αν η λειτουργία Ηχητική προειδοπ σήματος οδικής κυκλοφ είναι απενεργοποιημένη: Βλ. κείμενο με επικεφαλίδα "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Speed camera warning" στην ενότητα "Πληροφορίες οδικής σήμανσης με Προειδοποίηση ταχύτητας και Ρυθμίσεις" και εκεί επιλέξτε Ηχητική προειδοπ κάμερας ελέγχου ταχύτητας.
  • Οι πληροφορίες σχετικά με τις κάμερες ελέγχου ταχύτητας στον χάρτη πλοήγησης δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις αγορές/περιοχές.
  1. 1 Road Sign Information
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  3. 2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου και την αγορά/περιοχή.

Βοήθησε αυτό;