Ενεργοποίηση και έναρξη του Adaptive Cruise Control

Το Adaptive cruise control (ACC1) πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί και στη συνέχεια να τεθεί σε λειτουργία για να ρυθμίζει την ταχύτητα και την απόσταση.

Μετάβαση του Adaptive cruise control σε κατάσταση αναμονής

P5-1507-ACC På
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
Αμέσως μετά την εκκίνηση του κινητήρα, το Adaptive Cruise Control τίθεται σε κατάσταση αναμονής. Για να το θέσετε από το ενεργό πρόγραμμα σε κατάσταση αναμονής, προχωρήστε ως εξής:
Πατήστε το κουμπί ◀ (2) ή ▶ (3) στο τιμόνι για να μεταβείτε με κύλιση στο σύμβολο/λειτουργία P5-1507- Symbol(i txt) farthållare 2 (4).
Εμφανίζεται η λυχνία και το Adaptive Cruise Control τίθεται σε κατάσταση αναμονής.

Έναρξη/ενεργοποίηση του Adaptive cruise control

Για να τεθεί σε λειτουργία το ACC, πρέπει να ισχύουν τα εξής:
  • Η ζώνη ασφαλείας του οδηγού πρέπει να είναι προσδεδεμένη και η πόρτα του οδηγού κλειστή.
  • Πρέπει να υπάρχει ένα όχημα (το "όχημα στόχος") σε λογική απόσταση μπροστά από το αυτοκίνητο ή η τρέχουσα ταχύτητα να είναι τουλάχιστον 15 km/h (9 mph).
  • Για αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Η ταχύτητα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 km/h (20 mph).
P5-1507-ACC På
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
Ενώ εμφανίζεται το σύμβολο/η λειτουργία P5-1507- Symbol(i txt) farthållare 2 (4), πατήστε το κουμπί P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (1) στο τιμόνι.
Το Adaptive cruise control τίθεται σε λειτουργία και η τρέχουσα ταχύτητα αποθηκεύεται και εμφανίζεται με τη μορφή ψηφίων στο κέντρο του ταχύμετρου.
P5-1519-xc90H-Symbol DA

Το χρονικό διάστημα προσέγγισης ρυθμίζεται μόνο σύμφωνα με το προπορευόμενο όχημα από το ACC όταν το σύμβολο της απόστασης δείχνει δύο οχήματα.

P5-1507-ACC Hastighet skillnad

Ταυτόχρονα επισημαίνεται ένα εύρος ταχύτητας.

Η υψηλότερη ταχύτητα είναι η αποθηκευμένη/επιλεγμένη ταχύτητα και η χαμηλότερη ταχύτητα είναι αυτή του προπορευόμενου οχήματος (όχημα στόχος).

  1. 1 Adaptive Cruise Control

Βοήθησε αυτό;