Προϋποθέσεις για τη λειτουργία Start/Stop

Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Start/Stop, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Αν δεν πληρούται οποιαδήποτε προϋπόθεση, αυτό υποδεικνύεται στην οθόνη οδηγού.

Ο κινητήρας δεν σβήνει αυτόματα

Ο κινητήρας δεν σβήνει αυτόματα στις εξής περιπτώσεις:

 • Το αυτοκίνητο δεν έχει επιταχύνει έως τα 10 km/h (6 mph) μετά την εκκίνηση.
 • Όταν ο κινητήρας σβήσει αυτόματα ορισμένες φορές, η ταχύτητα πρέπει ξανά να υπερβεί τα 10 km/h περίπου (6 mph) για να ενεργοποιηθεί ξανά ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας του κινητήρα.
 • Ο οδηγός έχει απασφαλίσει τη ζώνη ασφαλείας.
 • η ισχύς της μπαταρίας είναι μικρότερη από το κατώτατο επιτρεπτό όριο.
 • Ο κινητήρας δεν βρίσκεται στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.
 • Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από -5 °C (23 °F) ή υψηλότερη από 30 °C (86 °F) περίπου.
 • η ηλεκτρική θέρμανση του παρμπρίζ είναι ενεργοποιημένη.
 • Το περιβάλλον στον χώρο επιβατών παρουσιάζει απόκλιση από τις καθορισμένες τιμές.
 • το αυτοκίνητο κινείται με την όπισθεν.
 • Η θερμοκρασία της μπαταρίας εκκίνησης είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τις επιτρεπόμενες οριακές τιμές.
 • Ο οδηγός στρίβει περισσότερο το τιμόνι.
 • η κλίση του δρόμου είναι πολύ απότομη.
 • Το καπό του κινητήρα έχει ανοίξει.
 • Κατά την οδήγηση σε μεγάλα υψόμετρα όταν ο κινητήρας δεν έχει ανέλθει σε θερμοκρασία λειτουργίας.
 • Το σύστημα ABS έχει ενεργοποιηθεί.
 • Σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος (ακόμη και χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα ABS).
 • Πολλές εκκινήσεις σε μικρό χρονικό διάστημα έχουν ενεργοποιήσει τη θερμική προστασία της μίζας.
 • Το φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων του συστήματος εξάτμισης είναι γεμάτο1.
 • υπάρχει ρυμουλκούμενο ηλεκτρικά συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.
Το παρακάτω ισχύει για το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων:
 • Το κιβώτιο ταχυτήτων δεν βρίσκεται στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.
 • Ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση M (±).

Ο κινητήρας δεν τίθεται αυτόματα σε λειτουργία

Στις παρακάτω περιπτώσεις ο κινητήρας δεν τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μετά από αυτόματο σβήσιμο:

Με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων:
 • Ο οδηγός δεν είναι προσδεδεμένος με τη ζώνη ασφαλείας, ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση P και η πόρτα του οδηγού είναι ανοικτή - ο κινητήρας πρέπει να τεθεί κανονικά σε λειτουργία.
Με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:
 • Ο οδηγός είναι μη προσδεδεμένος.
 • Πραγματοποιήθηκε σύμπλεξη σχέσης χωρίς να πατηθεί ο συμπλέκτης.

Ακούσιος τερματισμός λειτουργίας με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Αν η εκκίνηση αποτύχει και ο κινητήρας σβήνει, προχωρήστε ως εξής:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας του οδηγού έχει ασφαλίσει στην πόρπη της.
 2. Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη ξανά - ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία αυτόματα.
 3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο μοχλός ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται στη νεκρά. Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα - ακολουθήστε τη σχετική σύσταση.

Ο κινητήρας τίθεται αυτόματα σε λειτουργία χωρίς ο οδηγός να σηκώσει το πόδι του από το πεντάλ φρένων

Στις παρακάτω περιπτώσεις, ο κινητήρας τίθεται αυτόματα σε λειτουργία ακόμη κι αν ο/η οδηγός δεν σηκώσει το πόδι του/της από το πεντάλ φρένων:

 • Υψηλή υγρασία στον χώρο επιβατών που έχει ως αποτέλεσμα να θαμπώσουν τα παράθυρα.
 • Το περιβάλλον στον χώρο επιβατών παρουσιάζει απόκλιση από τις καθορισμένες τιμές.
 • Υπάρχει μια προσωρινά υψηλή απαίτηση ισχύος ή η ισχύς της μπαταρίας έχει μειωθεί κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο.
 • Επαναλαμβανόμενο πάτημα του πεντάλ φρένου.
 • Το καπό του κινητήρα έχει ανοίξει.
 • Το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται ή αυξάνεται η ταχύτητά του ελαφρά, αν το αυτοκίνητο σταμάτησε αυτόματα χωρίς να είναι εντελώς ακίνητο.
Το παρακάτω ισχύει για το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων:
 • Η πόρπη της ζώνης ασφαλείας του οδηγού άνοιξε ενώ ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση D ή N.
 • Ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινήθηκε από τη θέση D στη θέση R ή M (±).
 • Η πόρτα του οδηγού άνοιξε με τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση D - ένα ηχητικό σήμα ("πινγκ") και ένα μήνυμα κειμένου υποδεικνύουν ότι η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη.

 Προειδοποίηση

Μην ανοίγετε το καπό του κινητήρα όταν ο κινητήρας έχει σβήσει αυτόματα. Σβήστε τον κινητήρα κανονικά πριν ανεβάσετε το καπό του κινητήρα.
 1. 1 Ισχύει για αυτοκίνητα με πετρελαιοκινητήρα.