Αυτόματη πέδηση με το Adaptive cruise control

Το Adaptive cruise control (ACC1) διαθέτει μια ειδική λειτουργία πέδησης για τις περιπτώσεις που το όχημα κινείται σε αργή κυκλοφορία και όταν είναι σταματημένο.

Λειτουργία πέδησης όταν η κυκλοφορία διεξάγεται αργά και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο

Για μικρότερες στάσεις σε συνδυασμό με τη σημειωτόν κίνηση σε αργή κυκλοφορία ή στους φωτεινούς σηματοδότες, η οδήγηση συνεχίζεται αυτόματα εάν οι στάσεις είναι μικρότερες των 3 δευτερολέπτων περίπου - εάν μεσολαβήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι το αυτοκίνητο να αρχίσει να κινείται ξανά, τότε το Adaptive cruise control τίθεται σε κατάσταση αναμονής με αυτόματη πέδηση.

Το Adaptive Cruise Control επανενεργοποιείται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 • Πατήστε το κουμπί P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet στο τιμόνι.
 • Πατήστε το πεντάλ γκαζιού.
Το Adaptive Cruise Control αρχίζει να ακολουθεί ξανά το προπορευόμενο όχημα αν αυτό αρχίσει να κινείται προς τα εμπρός εντός 6 δευτερολέπτων.

 Σημείωση

Το ACC μπορεί να συγκρατήσει το αυτοκίνητο σταματημένο έως και 5 λεπτά. Έπειτα επενεργεί το χειρόφρενο και το Adaptive cruise control απενεργοποιείται.

Πρέπει να απενεργοποιήσετε το χειρόφρενο για να μπορέσει να επανενεργοποιηθεί το Adaptive cruise control.

Τερματισμός αυτόματης πέδησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αυτόματη πέδηση διακόπτεται όταν το αυτοκίνητο έρθει σε στάση και το Adaptive Cruise Control τίθεται σε κατάσταση αναμονής. Αυτό σημαίνει ότι τα φρένα δεν επενεργούν και το αυτοκίνητο μπορεί να αρχίσει να κινείται - ο/η οδηγός πρέπει συνεπώς να παρέμβει και να φρενάρει ο ίδιος το αυτοκίνητο για να παραμείνει στη θέση του.

Αυτό μπορεί να συμβεί στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • ο οδηγός ακουμπά το πόδι του στο πεντάλ φρένου
 • ενεργοποιηθεί το χειρόφρενο
 • ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινήθηκε στη θέση P, N ή R.
 • ο οδηγός θέτει το Adaptive cruise control σε κατάσταση αναμονής.

Αυτόματη ενεργοποίηση του χειρόφρενου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χειρόφρενο επενεργεί για να διατηρήσει το αυτοκίνητο σταματημένο.

Αυτό συμβαίνει αν το Adaptive Cruise Control συγκρατεί το αυτοκίνητο σταματημένο με το ποδόφρενο και:
 • ο οδηγός ανοίξει την πόρτα ή απασφαλίσει τη ζώνη ασφαλείας του/της
 • Το ACC έχει συγκρατήσει το αυτοκίνητο σταματημένο περισσότερο από 5 λεπτά περίπου
 • υπερθερμανθούν τα φρένα
 • ο οδηγός σβήσει τον κινητήρα χειροκίνητα.
 1. 1 Adaptive Cruise Control

Βοήθησε αυτό;