Παράμετροι και επιμέρους λειτουργίες για το City Safety

Το City Safety μπορεί να αποφύγει μια σύγκρουση με ένα όχημα, έναν δικυκλιστή, έναν πεζό ή ένα ευμέγεθες ζώο μπροστά από το αυτοκίνητο, μειώνοντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου με τη λειτουργία αυτόματης πέδησης.

Αν η διαφορά ταχύτητας είναι μεγαλύτερη από τις παρακάτω συγκεκριμένες ταχύτητες, η λειτουργία αυτόματης πέδησης του City Safety δεν μπορεί να αποτρέψει μια σύγκρουση, ωστόσο μετριάζει τις συνέπειές της.

Οχήματα

Στην περίπτωση προπορευόμενου οχήματος, το City Safety μπορεί να μειώσει την ταχύτητα έως 60 km/h (37 mph).

δικυκλιστές

Στην περίπτωση δικυκλιστή, το City Safety μπορεί να μειώσει την ταχύτητα έως 50 km/h (30 mph).

Πεζοί

Στην περίπτωση πεζού, το City Safety μπορεί να μειώσει την ταχύτητα έως 45 km/h (28 mph).

Μεγάλα ζώα

Αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με μεγάλο ζώο, το City Safety μπορεί να μειώσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου έως και 15 km/h (9 mph).

Η λειτουργία πέδησης για ευμεγέθη ζώα προορίζεται κατά κύριο λόγο να μειώσει τη σφοδρότητα της κρούσης σε υψηλότερες ταχύτητες και είναι πιο αποτελεσματική σε ταχύτητες πάνω από 70 km/h (43 mph) και λιγότερο αποτελεσματική σε χαμηλές ταχύτητες.

Επιμέρους λειτουργίες για το City Safety

P5-1617-v54x-CitySafety Princip m Koll-varning
Επισκόπηση λειτουργιών1.
  1. P5-Icon red circle 1Ηχητικό προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης
  2. P5-Icon red circle 2Προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης
  3. P5-Icon red circle 3Μέτρηση απόστασης με τη μονάδα κάμερας και ραντάρ
Το City Safety εκτελεί τρία βήματα με την εξής σειρά:
  1. Προειδοποίηση σύγκρουσης
  2. Υποβοήθηση πέδησης
  3. Αυτόματη πέδηση

Το παρακάτω κείμενο επεξηγεί τι συμβαίνει στη διάρκεια των τριών διαδικασιών:

1 - Προειδοποίηση σύγκρουσης

Προειδοποιεί πρώτα τον οδηγό σε περίπτωση πιθανής, επικείμενης σύγκρουσης.

Στα αυτοκίνητα με προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*, η προειδοποίηση εμφανίζεται στο παρμπρίζ με ένα σύμβολο που αναβοσβήνει.

P5-1507 HUD collision warning
Λυχνία για την προειδοποίηση σύγκρουσης στο παρμπρίζ1.

 Σημείωση

Το οπτικό σήμα προειδοποίησης στο παρμπρίζ μπορεί να μην είναι εύκολα αντιληπτό όταν ο ήλιος είναι ακριβώς απέναντί σας (κόντρα), όταν υπάρχουν έντονες αντανακλάσεις, όταν φοράτε γυαλιά ηλίου ή αν δεν κοιτάζετε ευθεία μπροστά.

Το City Safety μπορεί να ανιχνεύσει πεζούς, δικυκλιστές ή οχήματα που είναι σταματημένα ή που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση μπροστά από το όχημα που οδηγείτε. Το City Safety μπορεί επίσης να ανιχνεύσει πεζούς, δικυκλιστές ή μεγάλα ζώα που διασχίζουν τον δρόμο μπροστά από το αυτοκίνητο.

Αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με πεζό, μεγαλόσωμο ζώο, δικυκλιστή ή άλλο όχημα (συμπ. των οχημάτων που περιγράφονται στην ενότητα "City Safety σε διερχόμενη κυκλοφορία"), το σύστημα εφιστά την προσοχή του οδηγού μέσω μιας οπτικής και ηχητικής προειδοποίησης και με τη μορφή παλμικών κραδασμών στο πεντάλ φρένων. Η παλμική προειδοποίηση στο πεντάλ φρένων δεν ενεργοποιείται σε χαμηλότερες ταχύτητες ή αν ο οδηγός φρενάρει ή επιταχύνει ξαφνικά. Η συχνότητα των κραδασμών στο πεντάλ φρένων διαφέρει ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

2 - Υποβοήθηση πέδησης

Εάν ο κίνδυνος σύγκρουσης αυξηθεί περαιτέρω μετά την προειδοποίηση σύγκρουσης, ενεργοποιείται η λειτουργία υποβοήθησης πέδησης.

Η υποβοήθηση πέδησης ενισχύει την πέδηση από τον οδηγό, αν το σύστημα θεωρήσει ότι η πέδηση δεν επαρκεί για να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση.

3 - Αυτόματη πέδηση

Η λειτουργία αυτόματης πέδησης ενεργοποιείται τελευταία.

Εάν σε αυτή την περίπτωση ο οδηγός δεν έχει αρχίσει ακόμη τον ελιγμό έκτακτης ανάγκης και ο κίνδυνος σύγκρουσης είναι επικείμενος, τότε ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματης πέδησης - αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα αν ο οδηγός πατήσει φρένο ή όχι. Τότε επιτυγχάνεται φρενάρισμα με πλήρη δύναμη πέδησης προκειμένου να μειωθεί η ταχύτητα σύγκρουσης ή με περιορισμένη δύναμη πέδησης εάν επαρκεί για να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Σε συνδυασμό με την αυτόματη πέδηση, ο προεντατήρας ζώνης ασφαλείας μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα "Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας".

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αυτόματη πέδηση μπορεί να αρχίσει να επενεργεί ελαφρά και στη συνέχεια να εφαρμόσει πλήρη πέδηση.

Όταν το City Safety έχει αποτρέψει μια σύγκρουση με σταματημένο αντικείμενο, το αυτοκίνητο παραμένει σταματημένο σε αναμονή θετικής αντίδρασης από τον οδηγό. Αν το αυτοκίνητο φρενάρει λόγω προπορευόμενου οχήματος που κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα, τότε η ταχύτητά του προσαρμόζεται στην ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος.

 Σημείωση

Στα αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ο κινητήρας σβήνει όταν η λειτουργία αυτόματης πέδησης ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, εκτός αν ο οδηγός πατήσει πριν το πεντάλ του συμπλέκτη.

Ο οδηγός μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει την παρέμβαση πέδησης, πατώντας το πεντάλ γκαζιού μέχρι τέρμα.

 Σημείωση

Όταν το σύστημα City Safety φρενάρει το αυτοκίνητο, ανάβουν τα φώτα φρένων.

Όταν το City Safety ενεργοποιηθεί και φρενάρει το αυτοκίνητο, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα κειμένου ότι η λειτουργία είναι/ήταν ενεργή.

 Προειδοποίηση

Το City Safety δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τον οδηγό για να αλλάξει το οδηγικό του/της στιλ - ο/η οδηγός δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στο City Safety, ιδίως για την πέδηση του αυτοκινήτου.
  1. 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα