Διαθεσιμότητα Volvo On Call*

Οι λειτουργίες του συστήματος Volvo On Call είναι διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα αφαιρεθεί το τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Μόλις το τηλεχειριστήριο-κλειδί αφαιρεθεί από το αυτοκίνητο, οι λειτουργίες είναι συνεχώς διαθέσιμες επί 5 ημέρες και στη συνέχεια μία φορά την ώρα για τις επόμενες 17 ημέρες. Μετά από αυτές τις 22 ημέρες, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί μέχρι το αυτοκίνητο να τεθεί σε λειτουργία1.

 Προειδοποίηση

Οι υπηρεσίες λειτουργούν μόνο σε περιοχές όπου το αυτοκίνητο έχει κάλυψη κινητής τηλεφωνίας και σε αγορές όπου η υπηρεσία είναι διαθέσιμη.

Όπως και με τα κινητά τηλέφωνα, λόγω διαταραχών στην ατμόσφαιρα ή αραιής κάλυψης από τον πομπό η σύνδεση μπορεί να μην είναι εφικτή, π.χ. σε αραιοκατοικημένες περιοχές.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών μπορεί να διαφέρει.

Βοήθησε αυτό;