Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προγράμματος οδήγησης ECO με το κουμπί λειτουργιών

Υπάρχει ένα κουμπί λειτουργίας για το πρόγραμμα οδήγησης Eco στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης, εκτός αν το αυτοκίνητο διαθέτει διακόπτη προγραμμάτων οδήγησης στην επιμήκη κονσόλα.

Το πρόγραμμα λειτουργίας Eco απενεργοποιείται όταν σβήνει ο κινητήρας και, για τον λόγο αυτό, πρέπει να το ενεργοποιείτε μετά από κάθε εκκίνηση του κινητήρα. Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η ένδειξη ECO όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Επιλογή του προγράμματος οδήγησης Eco στην προβολή λειτουργιών στην κεντρική οθόνη

Πατήστε το κουμπί Πρόγραμμα οδήγησης ECO για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία.

P5-1507-icon ECO drive mode
Η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί ανάβει όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Βοήθησε αυτό;