Ανίχνευση εμποδίων με το City Safety

Τα εμπόδια που μπορεί να ανιχνεύσει το City Safety είναι οχήματα, δικυκλιστές, μεγάλα ζώα και πεζοί.

Οχήματα

Το City Safety ανιχνεύει τα περισσότερα οχήματα που είτε είναι σταματημένα είτε κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με το αυτοκίνητό σας, καθώς και τα οχήματα που περιγράφονται στις ενότητες "City Safety σε διασταυρούμενη κυκλοφορία" και "Πέδηση από το City Safety για επερχόμενα οχήματα".

Για να μπορέσει το City Safety να ανιχνεύσει ένα όχημα στο σκοτάδι, τα μπροστινά και τα πίσω φώτα του οχήματος πρέπει να λειτουργούν και να φωτίζουν καθαρά.

Δικυκλιστές

P5-1507-CitySafety Cykel
Χαρακτηριστικά παραδείγματα φιγούρας που το City Safety ερμηνεύει ως δικυκλιστή — με σαφές περίγραμμα σώματος και ποδηλάτου.

Για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος, η λειτουργία του συστήματος που ανιχνεύει δικυκλιστές πρέπει να λαμβάνει όσο το δυνατόν πιο σαφείς πληροφορίες για την ανθρώπινη φιγούρα και το περίγραμμα του ποδηλάτου - οι πληροφορίες αυτές αφορούν στην αναγνώριση του ποδηλάτου, του κεφαλιού, των χεριών, των ώμων, των ποδιών, του επάνω και κάτω μέρους του σώματος, καθώς και τον συνήθη τρόπο κίνησης ενός ανθρώπου.

Εάν ένα μεγάλο μέρος του σώματος του δικυκλιστή ή του ποδηλάτου δεν είναι ορατό στην κάμερα της λειτουργίας, τότε το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει το δικυκλιστή.

Για να μπορέσει η λειτουργία να ανιχνεύσει έναν δικυκλιστή, πρέπει να είναι ενήλικας(-η) και να βρίσκεται πάνω σε ποδήλατο "κανονικού μεγέθους".

 Προειδοποίηση

Το City Safety αποτελεί επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού, αλλά δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλους τους δικυκλιστές σε όλες τις περιπτώσεις και, για παράδειγμα, δεν μπορεί να δει:
 • δικυκλιστές που δεν διακρίνονται καλά.
 • δικυκλιστές, αν η αντίθεση με το φόντο του δικυκλιστή δεν είναι έντονη - σε αυτή την περίπτωση, η προειδοποίηση και οι παρεμβάσεις πέδησης μπορεί να ενεργοποιηθούν με καθυστέρηση ή καθόλου.
 • δικυκλιστές με ασαφές περίγραμμα σώματος λόγω ρουχισμού
 • ποδήλατα φορτωμένα με μεγάλα αντικείμενα.

Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την οδήγηση του αυτοκινήτου με το σωστό τρόπο και για την τήρηση απόστασης ασφαλείας, η οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη σωστή ταχύτητα.

Πεζοί

P5-1507-CitySafety Fotgängare
Χαρακτηριστικά παραδείγματα φιγουρών που το σύστημα θεωρεί ως πεζούς με σαφές περίγραμμα σώματος.

Για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος, η λειτουργία του συστήματος που ανιχνεύει πεζούς πρέπει να λαμβάνει όσο το δυνατόν πιο σαφείς πληροφορίες για την ανθρώπινη φιγούρα - οι πληροφορίες αυτές αφορούν στην αναγνώριση του κεφαλιού, των χεριών, των ώμων, των ποδιών, του επάνω και κάτω μέρους του σώματος, καθώς και τον συνήθη τρόπο κίνησης ενός ανθρώπου.

Για να μπορεί να ανιχνευτεί ένας πεζός, πρέπει να υπάρχει αντίθεση με το φόντο, γεγονός που επηρεάζεται από τα ρούχα και τον καιρό. Όταν η αντίθεση δεν είναι έντονη, ο πεζός μπορεί να ανιχνευτεί αργά είτε καθόλου, που μπορεί να σημαίνει ότι οι προειδοποιήσεις και η πέδηση εφαρμόζονται αργά ή καθόλου.

Το City Safety μπορεί επίσης να ανιχνεύσει πεζούς στο σκοτάδι αν τους φωτίσουν οι προβολείς του αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

Το City Safety αποτελεί επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού, αλλά δεν μπορεί να ανιχνεύσει όλους τους πεζούς σε όλες τις περιπτώσεις και, για παράδειγμα, δεν μπορεί να δει:
 • πεζούς που δεν διακρίνονται καλά, άτομα των οποίων η φιγούρα δεν διαγράφεται πλήρως λόγω ρουχισμού ή πεζούς με ύψος κάτω από 80 cm (32 in.).
 • πεζούς αν η αντίθεση με το φόντο των πεζών δεν είναι έντονη - σε αυτή την περίπτωση, η προειδοποίηση και οι παρεμβάσεις πέδησης μπορεί να ενεργοποιηθούν με καθυστέρηση ή καθόλου.
 • πεζούς που μεταφέρουν μεγάλα αντικείμενα.

Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την οδήγηση του αυτοκινήτου με το σωστό τρόπο και για την τήρηση απόστασης ασφαλείας, η οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη σωστή ταχύτητα.

Μεγάλα ζώα

P5-1617-s+v90 CitySafety Animal
Χαρακτηριστικό παράδειγμα φιγούρας που το City Safety ερμηνεύει ως μεγάλο ζώο - ακίνητο ή βραδυκίνητο και με σαφές περίγραμμα σώματος.

Για βέλτιστη απόδοση, η λειτουργία του συστήματος που ανιχνεύει ένα μεγάλο ζώο (π.χ. ελάφι και άλογο) πρέπει να λαμβάνει όσο το δυνατόν πιο σαφείς πληροφορίες για τη φιγούρα, ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει το ζώο απευθείας από το πλάι σε συνδυασμό με τον τρόπο βάδισης που θεωρείται χαρακτηριστικός για το ζώο.

Εάν μέρη του σώματος του ζώου δεν είναι ορατά στην κάμερα, τότε το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει το ζώο.

Το City Safety μπορεί επίσης να ανιχνεύσει μεγάλα ζώα στο σκοτάδι αν τα φωτίσουν οι προβολείς του αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

Το City Safety αποτελεί επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού, αλλά δεν μπορεί να ανιχνεύσει ευμεγέθη ζώα σε όλες τις περιπτώσεις και, για παράδειγμα, δεν μπορεί να δει:
 • ευμεγέθη ζώα που δεν διακρίνονται καλά.
 • μεγαλύτερα ζώα που αντικρίζουν ή που είναι στραμμένα αντίθετα από το αυτοκίνητο.
 • ευμεγέθη ζώα που τρέχουν ή κινούνται γρήγορα.
 • μεγάλα ζώα αν η αντίθεση με το φόντο των ζώων δεν είναι έντονη - σε αυτή την περίπτωση, η προειδοποίηση και οι παρεμβάσεις πέδησης μπορεί να ενεργοποιηθούν με καθυστέρηση ή καθόλου.
 • μικρά ζώα όπως σκύλους και γάτες, για παράδειγμα.

Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος για την οδήγηση του αυτοκινήτου με το σωστό τρόπο και για την τήρηση απόστασης ασφαλείας, η οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη σωστή ταχύτητα.

Βοήθησε αυτό;