τηλεχειριστήριο-κλειδί

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί κλειδώνει και ξεκλειδώνει τις πόρτες, την πόρτα του χώρου αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ. Το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο για να τεθεί σε λειτουργία.

16w17 - SPA - Remote Keys overview both variants
Τηλεχειριστήριο-κλειδί1, αριστερά, και κλειδί χωρίς κουμπιά (Key Tag)*, δεξιά.

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση του κινητήρα διότι το αυτοκίνητο διαθέτει υποστήριξη για εκκίνηση χωρίς κλειδί (Passive Start) στον βασικό εξοπλισμό.

Το κλειδί πρέπει να βρίσκεται στον μπροστινό χώρο επιβατών, π.χ. στην τσέπη του οδηγού ή στην ποτηροθήκη της επιμήκους κονσόλας, για να μπορεί ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία.

Η λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless για τις πόρτες και την πόρτα του χώρου αποσκευών (Passive Entry*) είναι επίσης διαθέσιμη ως προαιρετικός εξοπλισμός. Η εμβέλεια του κλειδιού τότε εκτείνεται σε ένα ημικύκλιο ακτίνας 1,5 μέτρου (5 πόδια) περίπου από την πόρτα του οδηγού και 1 μέτρου (3 πόδια) περίπου από την πόρτα του χώρου αποσκευών αντίστοιχα.

Με την εκκίνηση Keyless και τη λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless, το τηλεχειριστήριο-κλειδί μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα στον χώρο επιβατών ή τον χώρο αποσκευών και να διατηρείται η ικανότητα εκκίνησης του αυτοκινήτου.

Κάθε ένα από τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά που συνοδεύουν το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί με ένα προφίλ οδηγού με μοναδικές ρυθμίσεις για το αυτοκίνητο. Όταν χρησιμοποιείται ένα κλειδί με ένα συγκεκριμένο προφίλ, οι ρυθμίσεις του αυτοκινήτου προσαρμόζονται σύμφωνα με το προφίλ.

Κλειδί χωρίς κουμπιά (Key Tag)

Στα αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless*, παρέχεται επίσης ένα ελαφρώς μικρότερο και ελαφρύτερο κλειδί χωρίς κουμπιά (Key Tag). Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με ένα κανονικό τηλεχειριστήριο-κλειδί, όσον αφορά στην εκκίνηση και το κλείδωμα και ξεκλείδωμα Keyless. Το κλειδί είναι αδιάβροχο σε βάθος 10 μέτρων (30 ft) περίπου έως και 60 λεπτά. Δεν περιλαμβάνει αποσπώμενο κλειδί και η μπαταρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο-κλειδί

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
Το τηλεχειριστήριο-κλειδί διαθέτει τέσσερα κουμπιά - ένα στην αριστερή πλευρά και τρία στη δεξιά πλευρά1.
  1. P5-1507 Remote key icon for lock/global close  Κλείδωμα - Πατώντας το κουμπί, κλειδώνουν οι πόρτες, η πόρτα του χώρου αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ και επίσης οπλίζει ο συναγερμός*.
  2. Πατήστε το κουμπί και κρατήστε το πατημένο για να κλείσουν όλα τα παράθυρα και η πανοραμική οροφή* ταυτόχρονα.
  3. P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking  Ξεκλείδωμα - Πατώντας το κουμπί, ξεκλειδώνουν οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών και επίσης αφοπλίζεται ο συναγερμός.
  4. Με ένα παρατεταμένο πάτημα ανοίγουν όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα. Η λειτουργία πλήρους αερισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για γρήγορο εξαερισμό του αυτοκινήτου όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.
  5. P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing  Πόρτα χώρου αποσκευών - Ξεκλειδώνει μόνο την πόρτα του χώρου αποσκευών και αφοπλίζει τον σχετικό συναγερμό. Στα αυτοκίνητα με ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών*, η πόρτα του χώρου αποσκευών ανοίγει αυτόματα όταν κρατήσετε το κουμπί πατημένο. Η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείνει επίσης με ένα παρατεταμένο πάτημα – ακούγονται προειδοποιητικά ηχητικά σήματα.
  6. P5-1507 Remote key icon for panic alarm  Λειτουργία πανικού – Χρησιμοποιείται για να τραβήξει την προσοχή σε περίπτωση ανάγκης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επί 3 δευτερόλεπτα τουλάχιστον ή πατήστε το δύο φορές εντός 3 δευτερολέπτων για να ενεργοποιηθούν τα φλας και να ηχήσει η κόρνα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία με το ίδιο κουμπί, αφού παραμείνει ενεργή επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Διαφορετικά, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 3 λεπτά.

 Προειδοποίηση

Αν παραμείνει κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά παράθυρα και η πανοραμική οροφή* δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα, παίρνοντας πάντοτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μαζί σας όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Προσέξτε να μην κλειδώσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο.

  • Αν αφήσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή το κλειδί Key Tag μέσα στο αυτοκίνητο, θα απενεργοποιηθεί όταν κλειδώσετε το αυτοκίνητο και οπλίσετε τον συναγερμό με άλλο αποδεκτό κλειδί. Η λειτουργία διπλού κλειδώματος απενεργοποιείται επίσης. Το απενεργοποιημένο κλειδί ενεργοποιείται ξανά όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί.
  • Αν αφήσετε το κλειδί Red Key μέσα στο αυτοκίνητο, θα απενεργοποιηθεί, ακόμη κι όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί μέσω του Volvo On Call, και θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί μέσω του Volvo On Call ή από το κουμπί ξεκλειδώματος στο κλειδί.

Παρεμβολές

Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού για το σύστημα εκκίνησης Keyless και του προαιρετικού συστήματος κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless* μπορούν να διακοπούν από ηλεκτρομαγνητικά πεδία και θωράκιση.

 Σημείωση

Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρονικές συσκευές, π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablet, φορητούς υπολογιστές ή φορτιστές - κατά προτίμηση σε απόσταση όχι μικρότερη από 10-15 cm (4-6 in.).

Αν εξακολουθούν να υπάρχουν παρεμβολές, χρησιμοποιήστε το αποσπώμενο κλειδί από το τηλεχειριστήριο για να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο και στη συνέχεια τοποθετήστε το στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης στην ποτηροθήκη για να αφοπλιστεί το αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται στην ποτηροθήκη, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα κλειδιά του αυτοκινήτου, μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablet, φορητούς υπολογιστές ή φορτιστές κ.λπ.) στην ποτηροθήκη. Όταν υπάρχουν πολλά κλειδιά αυτοκινήτου το ένα κοντά στο άλλο στην ποτηροθήκη μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές μεταξύ τους.
  1. 1 Η εικόνα είναι απλοποιημένη - τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;