Υπερθέρμανση στον κινητήρα και το σύστημα μετάδοσης κίνησης

Υπό ειδικές συνθήκες, για παράδειγμα κατά την οδήγηση σε ορεινές περιοχές και σε υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του κινητήρα και του συστήματος μετάδοσης κίνησης - ιδίως με μεγάλο φορτίο.
  • Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, η ισχύς του κινητήρα μπορεί προσωρινά να είναι μειωμένη.
  • Αφαιρέστε τυχόν βοηθητικούς προβολείς από το μπροστινό μέρος της μάσκας όταν οδηγείτε σε περιβάλλον όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.
  • Αν η θερμοκρασία στο σύστημα ψύξης του κινητήρα αυξηθεί υπερβολικά, ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Θερμοκρ. κινητήρα Υψ. θερμ. Σταματ. σε ασφαλές σημείο. Σταματήστε σε ασφαλές σημείο και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί επί αρκετά λεπτά μέχρι να κρυώσει.
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα Θερμοκρ. κινητήρα Υψηλή θερμοκρασία. Σβήστε τον κινητήρα ή Ψυκτικό κινητήρα Στάθμη χαμηλή. Σβήστε τον κινητήρα, σταματήστε το αυτοκίνητο και σβήστε τον κινητήρα.
  • Σε περίπτωση υπερθέρμανσης στο κιβώτιο ταχυτήτων, θα επιλεγεί ένα εναλλακτικό πρόγραμμα αλλαγής σχέσεων1. Επιπλέον, ενεργοποιείται μια ενσωματωμένη λειτουργία προστασίας που, μεταξύ άλλων, ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Κιβ. ταχυτήτων ζεστό Μειώστε ταχύτητα για να μειωθεί η θερμοκρασία ή Υπερθέρμ. κιβ. ταχ. Σταματ. σε ασφαλ. σημ. Περιμένετε να κρυώσει. Ακολουθήστε τη σύσταση που εμφανίζεται, μειώστε ταχύτητα ή σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί επί αρκετά λεπτά για να κρυώσει το κιβώτιο ταχυτήτων.
  • Εάν το αυτοκίνητο υπερθερμανθεί, ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα το σύστημα κλιματισμού προσωρινά.
  • Μην σβήνετε αμέσως τον κινητήρα αφού σταματήσετε έπειτα από απαιτητική οδήγηση.

 Σημείωση

Είναι φυσιολογικό ο ανεμιστήρας ψύξης του κινητήρα να παραμείνει για λίγο σε λειτουργία αφότου σβήσετε τον κινητήρα.

Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

ΛυχνίαΕρμηνεία
P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-engine temp
Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα Ακολουθήστε τη σύσταση του συστήματος.
P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-coolant
Χαμηλή στάθμη, ψυκτικού Ακολουθήστε τη σύσταση του συστήματος.
P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature
Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει ζεσταθεί/υπερθερμανθεί/κρυώσει. Ακολουθήστε τη σύσταση του συστήματος.
  1. 1 Ισχύει για το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Βοήθησε αυτό;