Επιλογή θέσης διακόπτη ανάφλεξης

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογή θέσης του διακόπτη ανάφλεξης

P5-OM-ALL-Start/stop switch
Περιστροφικός διακόπτης Start στην επιμήκη κονσόλα.
  • Θέση διακόπτη ανάφλεξης 0 - Ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο και φυλάξτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Για να φτάσετε στη θέση I ή II χωρίς να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία - μην πατήσετε το πεντάλ φρένων ή το πεντάλ του συμπλέκτη αν το αυτοκίνητο διαθέτει χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων, όταν πρόκειται να επιλέξετε αυτές τις θέσεις στον διακόπτη ανάφλεξης.
  • Θέση διακόπτη ανάφλεξης I - Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης δεξιά και αφήστε τον. Ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.
  • Θέση διακόπτη ανάφλεξης ΙΙ - Γυρίστε τον διακόπτη Start δεξιά και κρατήστε τον σε αυτή τη θέση επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια αφήστε τον διακόπτη, ο οποίος επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.
  • Επαναφορά στη θέση διακόπτη ανάφλεξης 0 - Για επαναφορά στη θέση διακόπτη ανάφλεξης 0 από τη θέση I και II - Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης δεξιά και αφήστε τον. Ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.

Βοήθησε αυτό;