Αγορά ή πώληση ενός αυτοκινήτου με Volvo On Call*

Μετά την αλλαγή ιδιοκτήτη είναι σημαντικό να ακυρωθεί η υπηρεσία Volvo On Call.

Κλείσιμο της υπηρεσίας Volvo On Call

Απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo σε περίπτωση αλλαγής κατόχου, για να τερματιστεί η υπηρεσία. Ο Επίσημος Διανομέας ακυρώνει τη συνδρομή και διαγράφει το ιστορικό της υπηρεσίας. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε την υπηρεσία, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Volvo On Call.

Αν αλλάξει ο κάτοχος του αυτοκινήτου, είναι σημαντικό να μηδενίσετε τις προσωπικές ρυθμίσεις και τα στοιχεία του χρήστη στο αυτοκίνητο και να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή η επιλογή γίνεται στο μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.

Έναρξη της υπηρεσίας Volvo On Call

Αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με Volvo On Call:

Ο νέος κάτοχος επικοινωνεί με τον Επίσημο Διανομέα ή Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Volvo της περιοχής του, ο οποίος μεταφέρει τον υπολειπόμενο χρόνο της συνδρομής στο νέο κάτοχο. Είναι σημαντικό τα στοιχεία επικοινωνίας να είναι ενημερωμένα, για να λειτουργήσει το Volvo On Call και ο προηγούμενος κάτοχος να μην έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες Volvo On Call του αυτοκινήτου. Ο/η νέος/α κάτοχος παραλαμβάνει έναν προσωπικό τετραψήφιο κωδικό PIN ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίησή του/της ως κάτοχος (ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο) και για να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;