Ανίχνευση κλεμμένου οχήματος με Volvo On Call*1

Αν υπάρχει υπόνοια ότι το αυτοκίνητο έχει κλαπεί, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call μέσω της Volvo On Callεφαρμογής ή μέσω τηλεφώνου για να γίνει προσπάθεια εντοπισμού του αυτοκινήτου.

Αν διαπιστωθεί κλοπή ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του αυτοκινήτου, τότε ο κάτοχος του αυτοκινήτου μαζί με την αστυνομία και το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call συμφωνούν ότι το αυτοκίνητο πρέπει να εντοπιστεί. Το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call αποστέλλει ένα μήνυμα στο αυτοκίνητο για να προσδιοριστεί η θέση του. Μετά από αυτό, ενημερώνεται η αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή.

 Σημείωση

Αυτό ισχύει επίσης αν το αυτοκίνητο διαρρηχθεί και κλαπεί με το σχετικό κλειδί.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Δεν ισχύει για αγορές Volvo On Call τύπου B.

Βοήθησε αυτό;