Ρύθμιση των πλευρικών στηριγμάτων* στο μπροστινό κάθισμα

Για μεγαλύτερη άνεση στα μπροστινά καθίσματα, ρυθμίστε τα πλαϊνά τμήμα της πλάτης των καθισμάτων.
P5-1817-Multifunction fron seat - sidebolster
Χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών, στο πλάι της έδρας του καθίσματος.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις πλευρές της πλάτης του καθίσματος για πρόσθετη στήριξη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο το χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών στο κάθισμα όσο και την κεντρική οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Το εύρος των ρυθμίσεων εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη.

Για να ρυθμίσετε το πλευρικό στήριγμα:
Ενεργοποιήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, περιστρέφοντάς το προς τα πάνω/κάτω P5-Icon red circle 1. Η προβολή ρυθμίσεων καθίσματος θα εμφανιστεί στην κεντρική οθόνη.

Επιλέξτε Πλαϊν ενισχ στην προβολή ρυθμίσεων καθισμάτων.

  • Πατήστε το μπροστινό τμήμα του κουμπιού τεσσάρων κατευθύνσεων, για να αυξηθεί η πλευρική στήριξη P5-Icon red circle 2.
  • Πατήστε το πίσω άκρο του κουμπιού τεσσάρων κατευθύνσεων, για να μειωθεί η πλευρική στήριξηP5-Icon red circle 3.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;