Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO₂

Η κατανάλωση καυσίμου σε ένα όχημα μετράται σε λίτρα ανά 100 km και οι εκπομπές CO₂ μετρώνται σε γραμμάρια CO₂ ανά km.

Επεξήγηση
P5-1507-Icon CO2γραμμάρια CO₂/km
P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)λίτρα/100 km
P5-1507-Icon Fuel consumption Cityοδήγηση εντός πόλης
P5-1507-Icon Fuel consumption Roadοδήγηση εκτός πόλης
P5-1507-Icon Fuel consumption Blendedμικτός κύκλος οδήγησης
ALL-1746-Symbol tyre classΚατηγορία ελαστικών για την αντίσταση κύλισης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία αρ. 1222/2009
P5-1507-Icon Man transmissionμηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
P5-1507-Icon Aut transmissionαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

 Σημείωση

Εάν τα στοιχεία κατανάλωσης και εκπομπών λείπουν, τότε συμπεριλαμβάνονται στο συνοδευτικό παράρτημα.
P5-1507-Icon Car symbolALL-1746-Symbol tyre classP5-1507-Icon Fuel consumption CityP5-1507-Icon Fuel consumption RoadP5-1507-Icon Fuel consumption Blended
P5-1507-Icon CO2P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)P5-1507-Icon CO2P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)P5-1507-Icon CO2P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)
T6 AWD (B4204T29)P5-1507-Icon Aut transmissionA2229,61355,81677,2
B2289,81385,91717,4
C23510,11426,11767,6
D3 (D4204T16)P5-1507-Icon Man transmissionA
B
C
D3 (D4204T16)P5-1507-Icon Aut transmissionA
B
C
D4 (D4204T14)P5-1507-Icon Man transmissionA1435,51023,91174,4
B1455,51054,01194,5
C1465,51084,11224,6
D4 (D4204T14)P5-1507-Icon Aut transmissionA1405,31074,11194,5
B1435,41104,21224,6
C1465,61134,31254,7

Η κατανάλωση καυσίμου και οι τιμές εκπομπών καυσαερίων στον παραπάνω πίνακα βασίζονται σε συγκεκριμένους κύκλους οδήγησης ΕΕ (βλ. παρακάτω), που ισχύουν για αυτοκίνητα με απόβαρο στη βασική έκδοση και χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. Το βάρος του αυτοκινήτου μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού. Αυτό, σε συνδυασμό με το βάρος του φορτίου του αυτοκινήτου, αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η κατανάλωση καυσίμου είναι υψηλότερη από τις τιμές στον πίνακα. Για παράδειγμα:

  • Αν το αυτοκίνητο διαθέτει πρόσθετο εξοπλισμό που επηρεάζει το βάρος του.
  • Οδηγικό στιλ.
  • Αν ο πελάτης επιλέξει ζάντες διαφορετικές από αυτές που τοποθετούνται ως στάνταρ στη βασική έκδοση του μοντέλου, η αντίσταση κύλισης μπορεί να αυξηθεί.
  • Η υψηλή ταχύτητα προκαλεί αυξημένη αεροδυναμική αντίσταση.
  • Ποιότητα καυσίμου, οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, καιρικές συνθήκες και κατάσταση του αυτοκινήτου.

Ο συνδυασμός των παραπάνω παραδειγμάτων μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση σημαντικά.

Μπορεί να παρατηρηθούν μεγάλες αποκλίσεις στην κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με τους κύκλους οδήγησης ΕΕ (βλ. παρακάτω) που χρησιμοποιούνται στην πιστοποίηση του αυτοκινήτου και στους οποίους βασίζονται οι τιμές κατανάλωσης στον πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους σχετικούς κανονισμούς.

 Σημείωση

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η οδήγηση με τρέιλερ ή η οδήγηση σε μεγάλο υψόμετρο σε συνδυασμό με την ποιότητα του καυσίμου αποτελούν παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου.

Κύκλοι οδήγησης ΕΕ

Οι επίσημες αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης καυσίμου βασίζονται σε δύο τυποποιημένους κύκλους οδήγησης σε περιβάλλον εργαστηρίου ("κύκλοι οδήγησης ΕΕ"), σύμφωνα με την EU Regulation no 692/2008 και 715/2007 (Euro 5 / Euro 6), 2017/1151 και 2017/1153. Επειδή οι κύκλοι οδήγησης χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο ποιότητας, υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις για την επαναληψιμότητα των δοκιμών. Για τον λόγο αυτό, οι δοκιμές διεξάγονται με ελεγχόμενο τρόπο και μόνο με τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου (π.χ. το σύστημα κλιματισμού, το ραδιόφωνο, κ.λπ. είναι απενεργοποιημένα). Τα αποτελέσματα των επίσημων τιμών, συνεπώς, δεν είναι αντιπροσωπευτικά των τιμών που βλέπει ο πελάτης σε πραγματική χρήστη.

Οι κανονισμοί καλύπτουν τους κύκλους οδήγησης "Εντός πόλης" και "Εκτός πόλης":

  • Οδήγηση εντός πόλης – η μέτρηση αρχίζει με την κρύα εκκίνηση του κινητήρα. Πραγματοποιείται προσομοίωση της οδήγησης.
  • Οδήγηση εκτός πόλης – το αυτοκίνητο επιταχύνει και φρενάρει σε ταχύτητες που κυμαίνονται μεταξύ 0-120 km/h (0-75 mph). Πραγματοποιείται προσομοίωση της οδήγησης.

Η επίσημη τιμή για τον μικτό κύκλο οδήγησης, η οποία αναγράφεται στον πίνακα, είναι ένας συνδυασμός των αποτελεσμάτων από τον κύκλο οδήγησης εντός πόλης και εκτός πόλης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Για να υπολογιστούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (εκπομπές CO₂) στη διάρκεια των δύο κύκλων οδήγησης, συλλέγονται καυσαέρια. Αυτά στη συνέχεια υποβάλλονται σε ανάλυση για να υπολογιστεί η τιμή των εκπομπών CO₂.

Βοήθησε αυτό;