Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης*

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Για να μπορέσει ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία, ο/η οδηγός πρέπει να κάνει ένα τεστ αναπνοής, το οποίο επαληθεύει ότι δεν βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Η βαθμονόμηση του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης διεξάγεται σύμφωνα με την οριακή τιμή νόμιμης οδήγησης που ισχύει σε κάθε αγορά.

Το αυτοκίνητο διαθέτει μια διασύνδεση για την ηλεκτρική σύνδεση των διαφορετικών τύπων και μοντέλων του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης που συνιστά η Volvo. Η διασύνδεση διευκολύνει τη σύνδεση του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης και παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωμένης λειτουργίας που περιλαμβάνει μηνύματα για το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου. Για πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του αντίστοιχου κατασκευαστή αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης.

 Προειδοποίηση

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης λειτουργεί επικουρικά και δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την ευθύνη του. Είναι πάντοτε ευθύνη του οδηγού να είναι νηφάλιος και να οδηγεί το αυτοκίνητο προσεκτικά.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;