Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων

Το αυτοκίνητο πρέπει να πλένεται αμέσως μόλις λερωθεί. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο καθαρίζεται ευκολότερα, καθώς η βρομιά δεν έχει προλάβει να ξεραθεί. Μειώνεται επίσης ο κίνδυνος να προκληθούν χαραγές και το αυτοκίνητο διατηρείται φρέσκο.

Στο αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων, το αυτοκίνητό σας μπορεί να πλυθεί εύκολα και γρήγορα, ωστόσο δεν πλένονται όλα τα σημεία του αυτοκινήτου. Συνιστάται το πλύσιμο του αυτοκινήτου με το χέρι, για να επιτευχθεί καλό αποτέλεσμα ή συμπληρωματικά με την πλύση σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.

 Σημείωση

Η Volvo συνιστά το αυτοκίνητο να μην πλένεται σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων τους πρώτους μήνες (ο λόγος είναι ότι το χρώμα δεν έχει αποκτήσει ακόμη πλήρη σκληρότητα).

 Σημαντικό

Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητο σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων, απενεργοποιήστε τις λειτουργίες για την αυτόματη πέδηση σε στάση και την αυτόματη ενεργοποίηση του χειρόφρενου. Αν αυτές οι λειτουργίες δεν είναι απενεργοποιημένες, το σύστημα πέδησης θα μπλοκάρει όταν το αυτοκίνητο έρθει σε στάση και το αυτοκίνητο δεν θα μπορεί να κινηθεί.

 Σημαντικό

Στα πλυντήρια αυτοκινήτων, όπου το αυτοκίνητο κυλά προς τα εμπρός με τους τροχούς του να περιστρέφονται, ισχύουν τα εξής:

  1. Πριν πλύνετε το αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον αυτόματο αισθητήρα βροχής, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να τεθούν σε λειτουργία οι βραχίονες των υαλοκαθαριστήρων και να υποστούν ζημιά.
  2. Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί καθρέπτες είναι αναδιπλωμένοι, τα πρόσθετα φώτα είναι στερεωμένα και οι κεραίες έχουν αναδιπλωθεί ή έχουν αφαιρεθεί, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να υποστούν ζημιά από το αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
  3. Οδηγήστε το αυτοκίνητο μέσα στο πλυντήριο αυτοκινήτων.
  4. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Αυτόματη πέδηση σε στάση", χρησιμοποιώντας το κουμπί P5/P6-1817-All-Auto hold button στην επιμήκη κονσόλα.
  5. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Αυτόματη επενέργεια του χειρόφρενου" από την πάνω προβολή της κεντρικής οθόνης.
  6. Σβήστε τον κινητήρα, γυρίζοντας δεξιά το κουμπί Start στην επιμήκη κονσόλα. Κρατήστε το κουμπί στη θέση του επί 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο για το πλυντήριο αυτοκινήτων.

Βοήθησε αυτό;