Περιορισμοί για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Ο αυτόματος περιορισμός ταχύτητας (ASL1) επενεργεί χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες ταχύτητας από τη λειτουργία RSI2 - όχι από τα οδικά σήματα ορίων ταχύτητας που περνά το αυτοκίνητο.

Αν το RSI2 δεν μπορεί να ερμηνεύσει και να παράσχει πληροφορίες ταχύτητας στο ASL, τότε το ASL τίθεται σε κατάσταση αναμονής και μεταβαίνει στο SL. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οδηγός πρέπει να παρέμβει και να φρενάρει μέχρι την κατάλληλη ταχύτητα.

Το ASL θα επανενεργοποιηθεί όταν η λειτουργία RSI2 μπορεί ξανά να ερμηνεύσει και να παράσχει πληροφορίες ταχύτητας στο ASL.

Βλ. επίσης ενότητα "Περιορισμοί για τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης".

  1. 1 Automatic Speed Limiter
  2. 2 Πληροφορίες οδικής σήμανσης - RSI

Βοήθησε αυτό;