Θέση οδήγησης ECO

Το πρόγραμμα οδήγησης Eco βελτιστοποιεί τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου για οδήγηση πιο οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον.

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα οδήγησης για να εξοικονομήσετε το καύσιμο και να προστατεύσετε το περιβάλλον.

Οι παρακάτω ιδιότητες προσαρμόζονται για την οδήγηση Eco:

 • Σημεία αλλαγής σχέσεων του κιβωτίου ταχυτήτων1.
 • Απόκριση και διαχείριση κινητήρα από το πεντάλ γκαζιού.
 • Η λειτουργία κύλισης Eco Coast1 ενεργοποιείται και η πέδηση από τον κινητήρα απενεργοποιείται όταν ο/η οδηγός σηκώσει το πόδι του/της από το πεντάλ γκαζιού σε ταχύτητες μεταξύ 65 και 140 km/h (40 και 87 mph).
 • Ορισμένες από τις ρυθμίσεις του συστήματος κλιματισμού λειτουργούν με μειωμένη ισχύ ή είναι απενεργοποιημένες.
 • Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζονται πληροφορίες σε έναν δείκτη ECO που διευκολύνει τη φιλική προς το περιβάλλον και την οικονομική οδήγηση.

Λειτουργία κύλισης με τη νεκρά Eco Coast1

Η λειτουργία κύλισης με τη νεκρά Eco Coast σημαίνει στην πράξη ότι η πέδηση από τον κινητήρα σταματά, που με τη σειρά του σημαίνει ότι η κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου χρησιμοποιείται για την κύλιση για μεγάλες αποστάσεις. Όταν ο οδηγός αφήνει το πεντάλ γκαζιού, το κιβώτιο ταχυτήτων αποσυμπλέκεται αυτόματα από τον κινητήρα, οι στροφές του οποίου μειώνονται στο ρελαντί με μειωμένη κατανάλωση.

Η χρήση της λειτουργίας είναι βέλτιστη, όταν είναι εφικτή η κύλιση με τη νεκρά για αρκετό χρόνο π.χ. σε δρόμους με μικρή κατηφορική κλίση ή όταν προβλέπεται μείωση της ταχύτητας για ελεύθερη κύλιση σε μια ζώνη με χαμηλότερο όριο ταχύτητας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας κύλισης με νεκρά

Η λειτουργία ενεργοποιείται, όταν αφήσετε εντελώς το πεντάλ γκαζιού, σε συνδυασμό με τις εξής παραμέτρους:

 • Το πρόγραμμα οδήγησης Eco είναι ενεργοποιημένο.
 • Ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση D.
 • Ταχύτητα μεταξύ 65-140 km/h (40-87 mph).
 • Η κλίση κατωφέρειας του δρόμου δεν είναι μεγαλύτερη από 6% περίπου.

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η ένδειξη COASTING όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία κύλισης με νεκρά.

Περιορισμοί

Η λειτουργία κύλισης με τη νεκρά δεν είναι διαθέσιμη αν:

 • ο κινητήρας ή/και το κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκονται σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας.
 • Ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινηθεί από τη θέση D και τη θέση χειροκίνητης λειτουργίας.
 • Η ταχύτητα βρίσκεται εκτός του εύρους 65-140 km/h (40-87 mph).
 • Η κατηφορική κλίση του δρόμου είναι μεγαλύτερη από 6% περίπου.
 • Η χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων πραγματοποιείται από τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*.

Απενεργοποίηση και τερματισμός της λειτουργίας κύλισης με νεκρά

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε ή να τερματίσετε τη λειτουργία για να επενεργήσει η πέδηση από τον κινητήρα. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να συναντήσετε ενδεικτικά σε απότομες κατηφορικές κλίσεις ή πριν από επικείμενο ελιγμό προσπέρασης - ώστε να εκτελεστούν με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κύλισης με τη νεκρά ως εξής:

 • Πατήστε το πεντάλ γκαζιού ή φρένων.
 • Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση χειροκίνητης λειτουργίας.
 • Αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κύλισης με νεκρά ως εξής:

 • Αλλάξτε πρόγραμμα οδήγησης* ή απενεργοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης Eco στην προβολή λειτουργιών.

Ακόμη και χωρίς τη λειτουργία κύλισης με τη νεκρά, η κύλιση είναι εφικτή σε μικρές αποστάσεις. Με αυτό τον τρόπο, κατά συνέπεια, μειώνεται η κατανάλωση. Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή οικονομία καυσίμου, είναι καλύτερα η λειτουργία κύλισης με τη νεκρά να είναι ενεργοποιημένη και η κύλιση να είναι εφικτή σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Cruise control Eco Cruise

Όταν χρησιμοποιείτε το Cruise control στο πρόγραμμα οδήγησης Eco, η επιτάχυνση και η επιβράδυνση του αυτοκινήτου θα είναι πιο αργές σε σχέση με τα άλλα προγράμματα οδήγησης, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του αυτοκινήτου μπορεί να είναι ελαφρώς υψηλότερη ή χαμηλότερη από την προκαθορισμένη ταχύτητα.

 • Σε ομαλό δρόμο, η ταχύτητα του αυτοκινήτου μπορεί να αποκλίνει από την προκαθορισμένη ταχύτητα όταν το Cruise control είναι ενεργό και το αυτοκίνητο κυλά ελεύθερα.
 • Σε απότομη ανηφορική κλίση, η ταχύτητα του αυτοκινήτου μειώνεται μέχρι να επιλεγεί χαμηλότερη σχέση1 και στη συνέχεια αρχίζει η μειωμένη επιτάχυνση για να επιτευχθεί η προκαθορισμένη ταχύτητα.
 • Σε κατηφορική κλίση όπου το αυτοκίνητο κυλά ελεύθερα, η ταχύτητα του αυτοκινήτου μπορεί να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη ή μικρότερη από την προκαθορισμένη ταχύτητα. Η λειτουργία χρησιμοποιεί την κανονική πέδηση από τον κινητήρα για τη διατήρηση της προκαθορισμένης ταχύτητας και, αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείται επίσης το ποδόφρενο.

Δείκτης Eco στην οθόνη του οδηγού

P5-1546-XC90- Eco guide in driver display 12 inch
Δείκτης Eco στην οθόνη οδηγού 12 ιντσών*.
P5-1546-XC90-Eco guide in 8 inch driver display
Δείκτης Eco στην οθόνη οδηγού 8 ιντσών.

Ο δείκτης ECO δείχνει πόσο οικονομικός είναι ο τρόπος οδήγησης:

 • Όταν η οδήγηση είναι οικονομική, ο δείκτης εμφανίζει μια μικρή τιμή και η βελόνα βρίσκεται στην πράσινη ζώνη.
 • Όταν η οδήγηση δεν είναι οικονομική, π.χ. σε περίπτωση δυνατού φρεναρίσματος ή απότομης επιτάχυνσης, ο δείκτης εμφανίζει υψηλή τιμή.

Ο δείκτης ECO διαθέτει επίσης μια ενδεικτική λυχνία που δείχνει πώς ένας εικονικός οδηγός θα οδηγούσε το αυτοκίνητο στις ίδιες οδηγικές συνθήκες. Αυτό επισημαίνεται από την κοντή ένδειξη στον δείκτη.

Σύστημα κλιματισμού ECO

Στο πρόγραμμα οδήγησης Eco, το σύστημα κλιματισμού Eco ενεργοποιείται αυτόματα στον χώρο επιβατών για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

 Σημείωση

Όταν η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη, αλλάζουν αρκετές παράμετροι στις ρυθμίσεις του συστήματος κλιματισμού ενώ αρκετές λειτουργίες συσκευών κατανάλωσης ρεύματος περιορίζονται. Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τους τιμές χειροκίνητα, ωστόσο πλήρης λειτουργικότητα αποκτάται μόνο αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO ή αν προσαρμόσετε το πρόγραμμα οδήγησης Individual* ώστε να υπάρχει πλήρης λειτουργικότητα του κλιματισμού.

Σε περίπτωση δυσκολιών λόγω θαμπώματος, πατήστε το κουμπί για μέγ. ξεπάγωμα που λειτουργεί κανονικά.

 1. 1 μόνο αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
 2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;