Σύνδεση συσκευής μέσω θύρας USB

Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. ένα iPod® ή MP3 player, στο ηχοσύστημα μέσω μιας από τις θύρες USB του αυτοκινήτου.

Το τηλέφωνο πρέπει να συνδεδεμένο στη θύρα USB με λευκό πλαίσιο (όταν υπάρχουν δύο θύρες USB), όταν χρησιμοποιείται Apple CarPlay* και Android Auto*.

P5–1717–USB connectors
Θύρες USB (τύπου A) στην επιμήκη κονσόλα. Αφήστε το καλώδιο να είναι στραμμένο προς τα εμπρός έτσι, ώστε να μην μπορεί να παγιδευτεί, όταν το κάλυμμα είναι κλειστό.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.