Λειτουργία Launch*

Η λειτουργία Launch μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτείται μέγιστη επιτάχυνση από στάση.

Ενεργοποίηση του Launch

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και οι τροχοί βρίσκονται στην ευθεία θέση.
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση D.
Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.
Στη συνέχεια πατήστε το πεντάλ γκαζιού μέχρι τέρμα.
Αφήστε το πεντάλ φρένων εντός 2 λεπτών.

 Σημείωση

Αν το Launch δεν λειτουργεί, περιμένετε μερικά λεπτά και αφήστε το σύστημα μετάδοσης κίνησης να κρυώσει μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας πριν προσπαθήσετε ξανά.

 Σημαντικό

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης υπόκειται σε φθορά όταν χρησιμοποιείται το Launch και για τον λόγο αυτό η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για περιορισμένο αριθμό χρήσεων.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.