Θέσεις κιβωτίου ταχυτήτων

Η επιλογή των σχέσεων πραγματοποιείται αυτόματα έτσι, ώστε να μπορείτε να οδηγείτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομία. Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει επίσης λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων.
P5-21w22-Automatic gear shifter and gear shift pattern hybrids 8G
Επισκόπηση του επιλογέα ταχυτήτων και της ένδειξης σχέσεων στην οθόνη του οδηγού.

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η επιλεγμένη θέση του επιλογέα ταχυτήτων:

P, R, N, D ή M.